Увеличиха на до 30 дни задържането под стража в Турция
Харпун спаси австралиец от 4-метрова бяла акула
България постигна 95 на сто усвояемост на еврофондовете, но загуби 1 млрд. лева
Къде съм ? Начало /

ПРИВАТИЗАЦИОННИ ФОНДОВЕ

0:00, 16 май 2001 14640 0 коментар

АГРОИНВЕСТ, идентификационен код АГРФ1, име на преобразуваното дружество "ЕВРОХОЛД" АД - София, ул. "Г.М. Димитров" 16, ет. 2, тел. 965-16-51, 965-15-45

АКБ ФОРЕС - СОЦИАЛЕН, АКБФ1, ХОЛДИНГОВО АД "АКБ КОРПОРАЦИЯ" АД - София 1113, ул. "Фр. Ж. Кюри" 20, ет. 10-11, София, ул. "Струга" 22, тел. 963-37-53, 639-949-56, 639-949-45, 31-80-77

АКЦИОНЕР - ФАВОРИТ, ФАВФ1, "АКЦИОНЕР - ФАВОРИТ ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 25, тел. 981-34-67, 981 34 68

АЛБЕНА ИНВЕСТ, АЛБФ1, "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД - КК Албена 9620, Адм. сграда, ет. 2, офис 443, тел. 05722/27-21, 29-54; София 1000, ул. "Иван Рилски" 33-35, 02/951-60-53

АРМЕЙСКИ, АРМФ1, "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД - София, ул. "Кораб планина" 6, тел. 962-40-53

АСЕНОВА КРЕПОСТ, АСКФ1, "АСЕНОВА КРЕПОСТ ХОЛДИНГ" АД - Асеновград 4230, ул. "Иван Вазов" 2, тел. 0331/2-30-52, 2-79-45

БРОД, БРОФ1, "БРОД" АД ХОЛДИНГ - Бургас 8000, ул. "Трайко Китанчев" 11, ул. "Сан Стефано" 84, вх. 1, ет. 3 056/4-84-03, 2-47-37, 4-23-22

БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ, БЕХФ1, "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Смолян 4700, ул. "Хан Аспарух" 4, пк 141, тел. 0301/2-33-79, 2-50-96

БУЛГАРЛИЗИНГ, ЛИЗФ1, "БУЛ ХОЛДИНГ" АД - София 1407, ул. "Джеймс Баучер" 51, ет. 10, ст. 1002, тел. 962-43-18, ц. 6321 (в.485, 338)

БУЛИНВЕСТ - ГРУП, БИГФ1, "БУЛИНВЕСТ - ГРУП 1" ХОЛДИНГ АД - София 1000, бул. "Васил Левски" 95 А, кв. "Мусагеница", ул. "Въртопо" 150, тел. 971-32-22, 981-48-55

БУЛСТРАД, БУСФ1, ХОЛДИНГОВО АД "БУЛСТРАД ИНВЕСТ" АД - София 1407, бул. "Черни връх" 70-72, тел. 962-44-45, 962-43-47

БЪЛГАРИЯ, БУЛФ1, "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД - София 1606, бул. "В. Левски" 47, ет. 3, тел. 980-66-79, 980-67-02

БЪЛГАРО-ХОЛАНДСКИ, ХОЛФ1, "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД - София, ул. "Незабравка" - парк-хотел "Москва", тел. 971-23-91, 944-18-98

БЪЛГАРСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ, БЖПФ1, "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ " АД, София, бул. "Мария-Луиза" 112 А, вх. А, тел. 31-57-42

ВАРНА, ВАРФ1, ХОЛДИНГ "ВАРНА А" АД - Варна 9000, бул. "Приморски" 135, тел. 052/60-34-75, 60-34-76, 60-34-74

ВИ-ВЕСТА, ВИВФ1, "БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул. "Лавеле" 16, ет. 3, тел. 989-66-46

ВЪЗРАЖДАНЕ, ВОЗФ1, "ВЪЗРАЖДАНЕ 26 ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул. "Бистрица" 5, тел. 981-37-62, 981-41-66

ГАРАНТ ИНВЕСТ, ГИНФ1, "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Кюстендил 2500, ул. "Даскал Димитрий" 31, пк 113, тел. 078/2-44-52, 2-37-84, 2-37-86, София 1172, ул. "Тинтява" 120, тел. 02/68-21-13

ДОБРУДЖА, ДБРФ1, "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД - Добрич 9300, ул. "Независимост" 5, ет. 4, пк 128, тел. 058/3-90-11, 4-43-56,

ДОВЕРИЕ, ДОВФ1, "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД - София 1000, бул. "Дондуков" 82, тел. 984-56-13

ДУНАВ, ДУНФ1, ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО "ДУНАВ" АД - Враца 3000, бул. "Лукашов" 14, пк 360, ул. "Стоян Калъчев" 6, +D32, пк 350, тел. 092/5-63-68, 5-30-81, 2-63-08, 6-07-24

ЕКИП, ЕКИФ1, "ЕКИП - 98 ХОЛДИНГ" АД - София 1504, бул. "Цариградско шосе" 47 А, ет. 2, тел. 43-01-68, 45-10-43, 43-50-89

ЕКОИНВЕСТ, ЕКОФ1, "ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Козлодуй 3320, ул. "Стефан Караджа" 7, тел. 0973/40-31, София 1000, бул. "Скобелев" 44, тел. 02/950-12-55

ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛКФ1, "ЕЛЕКТРОНИКА - ХОЛДИНГ" АД - София 1574, ул. "Шипченски проход" 63, ет. 5, ц. 73-561, 72-37-60, 70-01-63, 71-80-91

ЕНЕРГОИНВЕСТ, ЕНГФ1, "ЕНЕРГОИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД - София 1202, ул. "Козлодуй" 14, ет. 4, ул. "Цар Симеон" 57, тел. 983-19-96

ЗАДРУГА 21 ВЕК, ЗАГФ1 - София 1125, ул. "Златовръх" 67, ет. 5, тел. 963-48-43

ЗЕНИТ, ЗЕНФ1, "ЗЕНИТ АГРО ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул."6-и септември" 17, тел. 980-61-04

ЗЛАТЕН ЛЕВ, ЛЕВФ1, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "ЗЛАТЕН ЛЕВ" АД - София 1504, ул. "Кракра" 19, ет. 1, тел. 943-40-18, 943-40-63

ИЗГРЕВ, ИЗГФ1 - София 1000, ул. "Лом" 1 Б, ет. 2, тел. 981-63-64

ИЗОТСЕРВИЗ, ИЗОФ1, "ИЗОТСЕРВИЗ - ХОЛДИНГ" АД - София 1184, бул. "Цариградско шосе" VII км, I корп., ет. IV, 75-85-38

ИНДУСТРИАЛЕН, ИНДФ1, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД - София, ул. "Милин камък" 18-20, ет. 4, ап. 17, тел. 65-33-23

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ, ИДСФ1, "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет. 3, тел. 980-26-48, 980-34-38

ИНДУСТРИЯ, ДУСФ1, "ИНДУСТРИЯ - ХОЛДИНГ" АД, на адреса на фонд "Фаворит"

КАЛИМАН, КАМФ1, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "КАЛИМАН" АД - София, ул. "Вихрен" 34, тел. 955-91-31, 955-90-58

КОМПАКТ, КОМФ1, "КОМХОЛДИНГ" АД - Димитровград 6400, ул. "1-ви май" 68, тел. 0391/5-40-08, София 1000, ул. "Триадица" 4, ет. 3, тел. 02/88-45-32

КОНТИНЕНТАЛ, КТНФ1, "КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ" АД - Перник 2300, пл. "Кракра Пернишки" 6, тел. 076/2-38-07, 2-00-31

КООПЕРАТИВЕН ЮГ, КОГФ1, "ХОЛДИНГ КООП - ЮГ" АД - София 1000, бул. "Г. С. Раковски" 99, ет. 7, ап. 15, тел. 981-46-01, 8441/393

КООПЕРАТОР, КООФ1, ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО "КООПЕРАТОР" АД - София 1000, бул. "Дондуков" 11, ет. 8, тел. 981-46-13, 83-53-18, 83-59-98

ЛОЗЕНЕЦ - КОНСУЛТ, ЛОКФ1, "ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ ХОЛДИНГ КЪМПАНИ" АД - София 1680, ул. "Кюстендил" 21, тел. 958-18-48, 958-18-83, 958-13-02

МАРИЦА-ЮГ, МАРФ1, МАРИЦА ХОЛД АД - Пловдив 4000, ул. "Васил Левски" 242; Пловдив 4000, ул. "Акад. Петър Динеков" 10, тел. 032/55-39-56, 87-38-51 - 3; 87-07-98, 77-87-41/241

МЕЛ ИНВЕСТ, МЕЛФ1, "МЕЛ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД - Сливен 8800, х-л "Сливен", D52, тел. 044/3-44-41; София 1000, ул. "Дунав" 1, 02/981-16-60

МЕРИДИАН, МЕРФ1, ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО "МЕРИДИАН - 98" АД - София, ул. "Сан Стефано" 14, ет 5, ап. 33, 088/60-51-62

МИЗИЯ, МИЗФ1, "МИЗИЯ ХОЛДИНГ" АД - Търговище 7700, ул. "29 януари" 8, тел. 0601/2-30-55, 2-31-55

МИЗИЯ - ТРАКИЯ - МАКЕДОНИЯ, МТМФ1, "МТМ ХОЛДИНГ" АД - София 1000, бул. "Г.М. Димитров" 52 А, София 1000, ул. "Пиротска" 5, тел. 70-30-98, 980-25-86, 980-25-83

МНК - ИНВЕСТ, МНКФ1, "МНК ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД - Пловдив 4000, ул. "Златю Бояджиев" 2, тел. 032/65-09-29

МУЛТИГРУП ЕЛИТ, МТГФ1, "ЕМ ДЖИ ЕЛИТ ХОЛДИНГ" АД - София, бул. "Драган Цанков" 172, тел. 962-58-01, 962-42-59

НАДЕЖДА, НАДФ1, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД - София 1142, бул. "Ев. Георгиев" 99, ет. 1, ап. 18, тел. 981-63-15, 981-20-67

НАПРЕДЪК, НАПФ1, "НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ" АД - София 1797, бул. "Г.М. Димитров" 12, тел. 71-71-54, 70-03-62

НАШ ДОМ, ДОМФ1, "НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ - София, ул. "Филип Кутев" 5, ет. 1, тел. 960-33-65

НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ, НЕФФ1, "НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Бургас 8000, ул. "Оборище" 86, тел. 056/80-17-34, 3-40-54; София, ул. "Евл. Георгиев" 57, тел. 02/66-95-08, 66-24-84

НИКОТИАНА - БТ, НБТФ1, "НИКОТИАНА БТ ХОЛДИНГ" АД - София, бул. "Цариградско шосе" 65, бл. 73, ет. 4, тел. 971-20-26, 971-28-20

НОВ ВЕК, ВЕКФ1, ХОЛДИНГ "НОВ ВЕК" АД - бул."Г. С. Раковски" 180, тел. 66-51-11, 66-42-14

ОРЕЛ - ИНВЕСТ, ОРЛФ1, "ОРЕЛ - ИНВЕСТ ХОЛДИНГ "АД - София 1000, ул. "Триадица" 6, пл. "Св. Неделя" 7, бул. "Дондуков" 68, тел. 980-56-57, 926-73-21

ОТЕЧЕСТВО, ОТЕФ1, "ОТЕЧЕСТВО 2000 ХОЛДИНГ" АД - в момента няма данни за този холдинг

ПЕТРОЛ, ПЕТФ1, "ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ - ГРУП" АД - София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 9, тел. 987-00-85

ПЛЕВЕН, ПЛЕФ1, "ПЛЕВЕН ХОЛДИНГ" АД - Плевен 5800, пл. "Възраждане" 1, ет. 3, офис 301, пк 1028 (бивш парт. дом), тел. 064/80-02-38

ПЪТИЩА, ПАТФ1, ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО "ПЪТИЩА" АД - София 1000, бул. "Черни връх" 94, София 1000, ул. "Г.С. Раковски" 193, вх. А, ет. 2, тел. 66-87-07, 963-38-96

РАЗВИТИЕ, РАЗФ1, "РАЗВИТИЕ - ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ" АД - София 1606, бул. "Бъкстон" 40, тел. 56-69-98, E68-56-69-84

РЕПУБЛИКА, РЕПФ1, "РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ" АД - София 1000, бул. "Цар Освободител" 29 А, тел. 44-55-46, 43-97-27

РОДИНА, РОНФ1, "РОДИНА - ХОЛДИНГ" АД - Пловдив 4000, ул. "Д-р Вълкович" 2, ет. 3, тел. 032/62-03-20/21/22

РОДНА ЗЕМЯ, РОДФ1, "РОДНА ЗЕМЯ - ХОЛДИНГ" АД - Бургас 8000, бул. "Демокрация" 83, тел. 056/80-00-52, 2-17-21

РУЕН, РУНФ1, "РУЕН - ХОЛДИНГ" АД - Кюстендил 2500, бул. "Македония" 2, ет. 2, пк 249, тел. 078/2-31-02, 2-76-82

РУСЕНСКИ, РУФФ1, "РУСЕ ХОЛДИНГ" АД - Русе 7000, ул. "Константин Иречек" 16, ет. 2, пк 84, тел. 082/27-11-98

СВЕТА СОФИЯ, СВСФ1, ХОЛДИНГ "СВЕТА СОФИЯ" АД - София 1000, бул. "Черни връх" 47, тел. 962-54-34, 962-55-27

СВЕТИ НИКОЛА, НИКФ1, "ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД - София 1000, бул. "Хр. Ботев" 48, тел. 980-95-26, 981-23-15, 981-27-25

СЕВЕР, СЕВФ1, "СЕВЕР - ХОЛДИНГ" АД - Велико Търново 5800, ул. "Васил Левски" 15, ет. 10, пк 339, тел. 062/3-11-06, 3-69-11

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА, ГМЗФ1 "СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул. "Г.С. Раковски" 99, тел. 987-14-60, 983-20-91, 988-03-14, 988-19-01

СЕМЕЕН, СЕМФ1, София, ул. "Милин камък" 18-20, ет. 4, ап. 17, тел. 963-24-30

СИГУРНОСТ, СИГФ1, ХОЛДИНГ "СИГУРНОСТ" АД - София 1000, бул. "Хр. Ботев" 48, ет. 3, тел. 980-02-71, 980-02-73

СИКОНКО - ИНВЕСТ, СИНФ1, "СИКОНКО ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - София 1797, жк "Мусагеница", ул. "Въртопо" 150, тел. 971-28-55, 971-20-07

СИЛА, СИЛФ1, "СИЛА ХОЛДИНГ" АД - Пазарджик 4400, ул. "Ст. Стамболов" 2, тел. 034/2-83-45, 2-60-06

СЛЪНЧЕВ БРЯГ ПРИВАТИНВЕСТ, СЛНФ1, СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД - Слънчев бряг 8240, х-л "Диамант", партер, тел. 0554/2-77-49, 2-59-18

СТРОЙИНВЕСТ, СТРФ1, "СТРОЙИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - София 1330, бул. "Горнобански" 114, тел. 920-17-21

СЪЕДИНЕНИЕ, СОЕФ1, КОРПОРАЦИЯ "СЪЕДИНЕНИЕ" АД - Пловдив 4000, ул. "Гладстон" 1, тел. 032/27-18-01, 26-62-00

ТРАКИЯ, ТРАФ1, "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД - Пловдив 4000, ул. "Брезовска" 176, тел. 032/55-30-92, 55-43-93

ТРАНСПОРТ, ТАНФ1, "БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД - Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" 82, тел. 032/63-23-41, 62-60-82

ТРУД И КАПИТАЛ, ТИКФ1, "ТРУД И КАПИТАЛ" ХОЛДИНГ АД - София 1040, пл. "Македония" 1, ет. 5, ст. 8, тел. 91-70-451

ФАРМСТАРИНВЕСТ, ФАМФ1, "ФАРМСТАРИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Дупница 2600, ул. "Бенковска" 4, ет. 2, тел. 0701/3-42-15; София, бул. "Витоша" 4, тел. 02/981-57-81

ЦЕНТРАЛЕН, СЕНФ1, "ЦЕНТРАЛЕН ФОНД - ХОЛД" АД - София 1113, ул. "Фр. Ж. Кюри" 20, ет. 9, тел. 963-05-77, 963-37-54, 963-41-59

ЦЕНТЪР, ТЕРФ1, ХОЛДИНГ "ЦЕНТЪР" АД - Стара Загора 6000, бул. "Руски 30, ет. 3, тел. 042/3-06-78, 2-50-90

ЮГОИЗТОЧЕН, ЮГИФ1, "ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ" АД - Нова Загора 8900, ул. "Сан Стефано" 1, тел. 0457/2-27-22, 2-91-39, 2-29-51

ЗАБЕЛЕЖКА: При затруднения гражданите могат да се обръщат към Държавната комисия по ценни книжа - ул. "Врабча" 23, тел. 940-46-70.

коментирай

Коментари (0)

Все още няма коментари към тази новина. Бъди първи!

Име:
Мнение:
Попълнете текста от картинката:
captcha

Долче вита

Едуард Сноудън създаде калъф за телефон, който показва кога данните от него се следят

Свят

Съдебният процес срещу Гюлен и приближените му ще започне през ноември

Икономика

Най-честите оплаквания на туристи: Плажът е тесен и мръсен

България

Арестуваха 23-ма мигранти, натъпкани в 2 влака

Последно обновяване 23 юли, 2016 14:14 ч.

Development PIMDESIGN