Договориха коалиция на малцинството с широка парламентарна подкрепа
Хакнаха Тончи Кукоч от ЦСКА
"Газпром" намалила наполовина доставките на газ
Къде съм ? Начало / Справочник

ПРИВАТИЗАЦИОННИ ФОНДОВЕ

0:00, 16 май 2001 10572 0 коментар

АГРОИНВЕСТ, идентификационен код АГРФ1, име на преобразуваното дружество "ЕВРОХОЛД" АД - София, ул. "Г.М. Димитров" 16, ет. 2, тел. 965-16-51, 965-15-45

АКБ ФОРЕС - СОЦИАЛЕН, АКБФ1, ХОЛДИНГОВО АД "АКБ КОРПОРАЦИЯ" АД - София 1113, ул. "Фр. Ж. Кюри" 20, ет. 10-11, София, ул. "Струга" 22, тел. 963-37-53, 639-949-56, 639-949-45, 31-80-77

АКЦИОНЕР - ФАВОРИТ, ФАВФ1, "АКЦИОНЕР - ФАВОРИТ ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 25, тел. 981-34-67, 981 34 68

АЛБЕНА ИНВЕСТ, АЛБФ1, "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД - КК Албена 9620, Адм. сграда, ет. 2, офис 443, тел. 05722/27-21, 29-54; София 1000, ул. "Иван Рилски" 33-35, 02/951-60-53

АРМЕЙСКИ, АРМФ1, "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД - София, ул. "Кораб планина" 6, тел. 962-40-53

АСЕНОВА КРЕПОСТ, АСКФ1, "АСЕНОВА КРЕПОСТ ХОЛДИНГ" АД - Асеновград 4230, ул. "Иван Вазов" 2, тел. 0331/2-30-52, 2-79-45

БРОД, БРОФ1, "БРОД" АД ХОЛДИНГ - Бургас 8000, ул. "Трайко Китанчев" 11, ул. "Сан Стефано" 84, вх. 1, ет. 3 056/4-84-03, 2-47-37, 4-23-22

БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ, БЕХФ1, "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Смолян 4700, ул. "Хан Аспарух" 4, пк 141, тел. 0301/2-33-79, 2-50-96

БУЛГАРЛИЗИНГ, ЛИЗФ1, "БУЛ ХОЛДИНГ" АД - София 1407, ул. "Джеймс Баучер" 51, ет. 10, ст. 1002, тел. 962-43-18, ц. 6321 (в.485, 338)

БУЛИНВЕСТ - ГРУП, БИГФ1, "БУЛИНВЕСТ - ГРУП 1" ХОЛДИНГ АД - София 1000, бул. "Васил Левски" 95 А, кв. "Мусагеница", ул. "Въртопо" 150, тел. 971-32-22, 981-48-55

БУЛСТРАД, БУСФ1, ХОЛДИНГОВО АД "БУЛСТРАД ИНВЕСТ" АД - София 1407, бул. "Черни връх" 70-72, тел. 962-44-45, 962-43-47

БЪЛГАРИЯ, БУЛФ1, "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД - София 1606, бул. "В. Левски" 47, ет. 3, тел. 980-66-79, 980-67-02

БЪЛГАРО-ХОЛАНДСКИ, ХОЛФ1, "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД - София, ул. "Незабравка" - парк-хотел "Москва", тел. 971-23-91, 944-18-98

БЪЛГАРСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ, БЖПФ1, "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ " АД, София, бул. "Мария-Луиза" 112 А, вх. А, тел. 31-57-42

ВАРНА, ВАРФ1, ХОЛДИНГ "ВАРНА А" АД - Варна 9000, бул. "Приморски" 135, тел. 052/60-34-75, 60-34-76, 60-34-74

ВИ-ВЕСТА, ВИВФ1, "БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул. "Лавеле" 16, ет. 3, тел. 989-66-46

ВЪЗРАЖДАНЕ, ВОЗФ1, "ВЪЗРАЖДАНЕ 26 ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул. "Бистрица" 5, тел. 981-37-62, 981-41-66

ГАРАНТ ИНВЕСТ, ГИНФ1, "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Кюстендил 2500, ул. "Даскал Димитрий" 31, пк 113, тел. 078/2-44-52, 2-37-84, 2-37-86, София 1172, ул. "Тинтява" 120, тел. 02/68-21-13

ДОБРУДЖА, ДБРФ1, "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД - Добрич 9300, ул. "Независимост" 5, ет. 4, пк 128, тел. 058/3-90-11, 4-43-56,

ДОВЕРИЕ, ДОВФ1, "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД - София 1000, бул. "Дондуков" 82, тел. 984-56-13

ДУНАВ, ДУНФ1, ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО "ДУНАВ" АД - Враца 3000, бул. "Лукашов" 14, пк 360, ул. "Стоян Калъчев" 6, +D32, пк 350, тел. 092/5-63-68, 5-30-81, 2-63-08, 6-07-24

ЕКИП, ЕКИФ1, "ЕКИП - 98 ХОЛДИНГ" АД - София 1504, бул. "Цариградско шосе" 47 А, ет. 2, тел. 43-01-68, 45-10-43, 43-50-89

ЕКОИНВЕСТ, ЕКОФ1, "ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Козлодуй 3320, ул. "Стефан Караджа" 7, тел. 0973/40-31, София 1000, бул. "Скобелев" 44, тел. 02/950-12-55

ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛКФ1, "ЕЛЕКТРОНИКА - ХОЛДИНГ" АД - София 1574, ул. "Шипченски проход" 63, ет. 5, ц. 73-561, 72-37-60, 70-01-63, 71-80-91

ЕНЕРГОИНВЕСТ, ЕНГФ1, "ЕНЕРГОИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД - София 1202, ул. "Козлодуй" 14, ет. 4, ул. "Цар Симеон" 57, тел. 983-19-96

ЗАДРУГА 21 ВЕК, ЗАГФ1 - София 1125, ул. "Златовръх" 67, ет. 5, тел. 963-48-43

ЗЕНИТ, ЗЕНФ1, "ЗЕНИТ АГРО ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул."6-и септември" 17, тел. 980-61-04

ЗЛАТЕН ЛЕВ, ЛЕВФ1, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "ЗЛАТЕН ЛЕВ" АД - София 1504, ул. "Кракра" 19, ет. 1, тел. 943-40-18, 943-40-63

ИЗГРЕВ, ИЗГФ1 - София 1000, ул. "Лом" 1 Б, ет. 2, тел. 981-63-64

ИЗОТСЕРВИЗ, ИЗОФ1, "ИЗОТСЕРВИЗ - ХОЛДИНГ" АД - София 1184, бул. "Цариградско шосе" VII км, I корп., ет. IV, 75-85-38

ИНДУСТРИАЛЕН, ИНДФ1, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД - София, ул. "Милин камък" 18-20, ет. 4, ап. 17, тел. 65-33-23

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ, ИДСФ1, "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет. 3, тел. 980-26-48, 980-34-38

ИНДУСТРИЯ, ДУСФ1, "ИНДУСТРИЯ - ХОЛДИНГ" АД, на адреса на фонд "Фаворит"

КАЛИМАН, КАМФ1, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "КАЛИМАН" АД - София, ул. "Вихрен" 34, тел. 955-91-31, 955-90-58

КОМПАКТ, КОМФ1, "КОМХОЛДИНГ" АД - Димитровград 6400, ул. "1-ви май" 68, тел. 0391/5-40-08, София 1000, ул. "Триадица" 4, ет. 3, тел. 02/88-45-32

КОНТИНЕНТАЛ, КТНФ1, "КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ" АД - Перник 2300, пл. "Кракра Пернишки" 6, тел. 076/2-38-07, 2-00-31

КООПЕРАТИВЕН ЮГ, КОГФ1, "ХОЛДИНГ КООП - ЮГ" АД - София 1000, бул. "Г. С. Раковски" 99, ет. 7, ап. 15, тел. 981-46-01, 8441/393

КООПЕРАТОР, КООФ1, ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО "КООПЕРАТОР" АД - София 1000, бул. "Дондуков" 11, ет. 8, тел. 981-46-13, 83-53-18, 83-59-98

ЛОЗЕНЕЦ - КОНСУЛТ, ЛОКФ1, "ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ ХОЛДИНГ КЪМПАНИ" АД - София 1680, ул. "Кюстендил" 21, тел. 958-18-48, 958-18-83, 958-13-02

МАРИЦА-ЮГ, МАРФ1, МАРИЦА ХОЛД АД - Пловдив 4000, ул. "Васил Левски" 242; Пловдив 4000, ул. "Акад. Петър Динеков" 10, тел. 032/55-39-56, 87-38-51 - 3; 87-07-98, 77-87-41/241

МЕЛ ИНВЕСТ, МЕЛФ1, "МЕЛ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД - Сливен 8800, х-л "Сливен", D52, тел. 044/3-44-41; София 1000, ул. "Дунав" 1, 02/981-16-60

МЕРИДИАН, МЕРФ1, ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО "МЕРИДИАН - 98" АД - София, ул. "Сан Стефано" 14, ет 5, ап. 33, 088/60-51-62

МИЗИЯ, МИЗФ1, "МИЗИЯ ХОЛДИНГ" АД - Търговище 7700, ул. "29 януари" 8, тел. 0601/2-30-55, 2-31-55

МИЗИЯ - ТРАКИЯ - МАКЕДОНИЯ, МТМФ1, "МТМ ХОЛДИНГ" АД - София 1000, бул. "Г.М. Димитров" 52 А, София 1000, ул. "Пиротска" 5, тел. 70-30-98, 980-25-86, 980-25-83

МНК - ИНВЕСТ, МНКФ1, "МНК ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД - Пловдив 4000, ул. "Златю Бояджиев" 2, тел. 032/65-09-29

МУЛТИГРУП ЕЛИТ, МТГФ1, "ЕМ ДЖИ ЕЛИТ ХОЛДИНГ" АД - София, бул. "Драган Цанков" 172, тел. 962-58-01, 962-42-59

НАДЕЖДА, НАДФ1, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД - София 1142, бул. "Ев. Георгиев" 99, ет. 1, ап. 18, тел. 981-63-15, 981-20-67

НАПРЕДЪК, НАПФ1, "НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ" АД - София 1797, бул. "Г.М. Димитров" 12, тел. 71-71-54, 70-03-62

НАШ ДОМ, ДОМФ1, "НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ - София, ул. "Филип Кутев" 5, ет. 1, тел. 960-33-65

НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ, НЕФФ1, "НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Бургас 8000, ул. "Оборище" 86, тел. 056/80-17-34, 3-40-54; София, ул. "Евл. Георгиев" 57, тел. 02/66-95-08, 66-24-84

НИКОТИАНА - БТ, НБТФ1, "НИКОТИАНА БТ ХОЛДИНГ" АД - София, бул. "Цариградско шосе" 65, бл. 73, ет. 4, тел. 971-20-26, 971-28-20

НОВ ВЕК, ВЕКФ1, ХОЛДИНГ "НОВ ВЕК" АД - бул."Г. С. Раковски" 180, тел. 66-51-11, 66-42-14

ОРЕЛ - ИНВЕСТ, ОРЛФ1, "ОРЕЛ - ИНВЕСТ ХОЛДИНГ "АД - София 1000, ул. "Триадица" 6, пл. "Св. Неделя" 7, бул. "Дондуков" 68, тел. 980-56-57, 926-73-21

ОТЕЧЕСТВО, ОТЕФ1, "ОТЕЧЕСТВО 2000 ХОЛДИНГ" АД - в момента няма данни за този холдинг

ПЕТРОЛ, ПЕТФ1, "ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ - ГРУП" АД - София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 9, тел. 987-00-85

ПЛЕВЕН, ПЛЕФ1, "ПЛЕВЕН ХОЛДИНГ" АД - Плевен 5800, пл. "Възраждане" 1, ет. 3, офис 301, пк 1028 (бивш парт. дом), тел. 064/80-02-38

ПЪТИЩА, ПАТФ1, ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО "ПЪТИЩА" АД - София 1000, бул. "Черни връх" 94, София 1000, ул. "Г.С. Раковски" 193, вх. А, ет. 2, тел. 66-87-07, 963-38-96

РАЗВИТИЕ, РАЗФ1, "РАЗВИТИЕ - ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ" АД - София 1606, бул. "Бъкстон" 40, тел. 56-69-98, E68-56-69-84

РЕПУБЛИКА, РЕПФ1, "РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ" АД - София 1000, бул. "Цар Освободител" 29 А, тел. 44-55-46, 43-97-27

РОДИНА, РОНФ1, "РОДИНА - ХОЛДИНГ" АД - Пловдив 4000, ул. "Д-р Вълкович" 2, ет. 3, тел. 032/62-03-20/21/22

РОДНА ЗЕМЯ, РОДФ1, "РОДНА ЗЕМЯ - ХОЛДИНГ" АД - Бургас 8000, бул. "Демокрация" 83, тел. 056/80-00-52, 2-17-21

РУЕН, РУНФ1, "РУЕН - ХОЛДИНГ" АД - Кюстендил 2500, бул. "Македония" 2, ет. 2, пк 249, тел. 078/2-31-02, 2-76-82

РУСЕНСКИ, РУФФ1, "РУСЕ ХОЛДИНГ" АД - Русе 7000, ул. "Константин Иречек" 16, ет. 2, пк 84, тел. 082/27-11-98

СВЕТА СОФИЯ, СВСФ1, ХОЛДИНГ "СВЕТА СОФИЯ" АД - София 1000, бул. "Черни връх" 47, тел. 962-54-34, 962-55-27

СВЕТИ НИКОЛА, НИКФ1, "ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД - София 1000, бул. "Хр. Ботев" 48, тел. 980-95-26, 981-23-15, 981-27-25

СЕВЕР, СЕВФ1, "СЕВЕР - ХОЛДИНГ" АД - Велико Търново 5800, ул. "Васил Левски" 15, ет. 10, пк 339, тел. 062/3-11-06, 3-69-11

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА, ГМЗФ1 "СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул. "Г.С. Раковски" 99, тел. 987-14-60, 983-20-91, 988-03-14, 988-19-01

СЕМЕЕН, СЕМФ1, София, ул. "Милин камък" 18-20, ет. 4, ап. 17, тел. 963-24-30

СИГУРНОСТ, СИГФ1, ХОЛДИНГ "СИГУРНОСТ" АД - София 1000, бул. "Хр. Ботев" 48, ет. 3, тел. 980-02-71, 980-02-73

СИКОНКО - ИНВЕСТ, СИНФ1, "СИКОНКО ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - София 1797, жк "Мусагеница", ул. "Въртопо" 150, тел. 971-28-55, 971-20-07

СИЛА, СИЛФ1, "СИЛА ХОЛДИНГ" АД - Пазарджик 4400, ул. "Ст. Стамболов" 2, тел. 034/2-83-45, 2-60-06

СЛЪНЧЕВ БРЯГ ПРИВАТИНВЕСТ, СЛНФ1, СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД - Слънчев бряг 8240, х-л "Диамант", партер, тел. 0554/2-77-49, 2-59-18

СТРОЙИНВЕСТ, СТРФ1, "СТРОЙИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - София 1330, бул. "Горнобански" 114, тел. 920-17-21

СЪЕДИНЕНИЕ, СОЕФ1, КОРПОРАЦИЯ "СЪЕДИНЕНИЕ" АД - Пловдив 4000, ул. "Гладстон" 1, тел. 032/27-18-01, 26-62-00

ТРАКИЯ, ТРАФ1, "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД - Пловдив 4000, ул. "Брезовска" 176, тел. 032/55-30-92, 55-43-93

ТРАНСПОРТ, ТАНФ1, "БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД - Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" 82, тел. 032/63-23-41, 62-60-82

ТРУД И КАПИТАЛ, ТИКФ1, "ТРУД И КАПИТАЛ" ХОЛДИНГ АД - София 1040, пл. "Македония" 1, ет. 5, ст. 8, тел. 91-70-451

ФАРМСТАРИНВЕСТ, ФАМФ1, "ФАРМСТАРИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Дупница 2600, ул. "Бенковска" 4, ет. 2, тел. 0701/3-42-15; София, бул. "Витоша" 4, тел. 02/981-57-81

ЦЕНТРАЛЕН, СЕНФ1, "ЦЕНТРАЛЕН ФОНД - ХОЛД" АД - София 1113, ул. "Фр. Ж. Кюри" 20, ет. 9, тел. 963-05-77, 963-37-54, 963-41-59

ЦЕНТЪР, ТЕРФ1, ХОЛДИНГ "ЦЕНТЪР" АД - Стара Загора 6000, бул. "Руски 30, ет. 3, тел. 042/3-06-78, 2-50-90

ЮГОИЗТОЧЕН, ЮГИФ1, "ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ" АД - Нова Загора 8900, ул. "Сан Стефано" 1, тел. 0457/2-27-22, 2-91-39, 2-29-51

ЗАБЕЛЕЖКА: При затруднения гражданите могат да се обръщат към Държавната комисия по ценни книжа - ул. "Врабча" 23, тел. 940-46-70.

коментирай

Коментари (0)

Все още няма коментари към тази новина. Бъди първи!

Име:
Мнение:
Попълнете текста от картинката:
captcha

България

Отпушват „Младост” на 20 ноември

България

Ступаха адвоката на Митьо Очите

Икономика

Банско открива ски сезона на 13 декември

България

Условна присъда за стрелец по щъркели

Последно обновяване 30 октомври, 2014 17:23 ч.

Development PIMDESIGN