Американците са по-запленени от дъщерята на Тръмп, отколкото от самия него
Съдебната битка за "Стълба към небето" на "Лед Цепелин" продължава
Три бенгалски тигърчета се родиха в сръбски зоопарк
Къде съм ? Начало /

ПРОФЕСИЯ ФЕРМЕР

0:00, 28 юли 2005 4391 1 коментар

Понятието професия се използва за обозначаване на съвкупност от различни дейности, за които се изисква определена подготовка и които постоянно се практикуват като източник за удовлетворяване на личните потребности, както и за нуждите на другите участници във възпроизводствения процес при обмена на средства за живот.

Кога за човек може да се говори, че неговата професия е фермер? Най-общо работещият в собствената семейна ферма може да се отнесе към професионалната категория на фермерите. Отнесено към труда на семейството в личната ферма, терминът "професия фермер" придобива определени специфични професионални и социални характеристики. Най-важните особености на фермерската професия са:

1. Трудовата дейност във фермата се извършва от семейство.

Най-разпространената форма на организация на труда във фермата е тази, при която участва цялото семейство. В противен случай работата в нея или не се изпълнява изцяло, или тя се сблъсква с определени трудности. За разлика от надомното производство, което често се извършва от цялото семейство, но където то може да се замени с друга група от хора, в личната ферма редът и системата от дейности хармонично са свързани със семейството като първичен производствен организъм.

2. Мястото на фермера се определя от неговото социално положение по отношение на собствеността.

Професионалният успех на фермера е свързан със степента, в която той владее средствата за производство. Това е характерно не само за професията фермер. Управителят на частното предприятие обикновено е съсобственик на средствата за производство, а работещите в нея като правило са наемни работници и живеят със средствата от работната си заплата. Противно на това за фермера ролята на собственик и производител са неделими. В този случай има съвпадение между професионалния и обществения му статус.

3. Трудът на фермера е в много голяма степен автономен.

Фермерът произвежда продукти, удовлетворяващи предимно собствените му потребности. Всяка друга професия съществува само във взаимна връзка и зависимост от другите професии. Разбира се, съвременният фермер също не може да съществува без труда на хората от другите професии, както и обществото не може без продуктите на фермерския труд. С други думи трудът на фермера е жизнено необходим за цялото общество. Същевременно фермерът може да съществува относително самостоятелно, въпреки че неговият живот ще бъде по-сложен и по-труден, ако изгуби връзката в системата на общественото разделение на труда.

4. Различните видове дейности, съставящи труда на фермера, не само че се различават една от друга, но са в основата на различните специалности.

Съществуват множество професии, където знанията от други области са полезни и даже необходими за тяхното практикуване. От една страна, определени знания в областта на строителството не са излишни за мениджъра, тъй като това му помага по-добре да се ориентира в строителните инвестиции на предприятието. Обаче на него не му е необходимо той да владее до съвършенство уменията на най-различните професии строителни работници. От друга страна, на фермера често му се налага да изпълнява дейности, характерни за другите професии. Преди всички той трябва да се грижи за животните, реколтата, управлението, организацията и контрола на производството.

По такъв начин разгледаните особености на фермерската професия водят до следния извод. Работата на семейството в собствената ферма може да бъде определена като професия, само изхождайки от съображението, че това е производителен труд, създаващ средства за съществуване и заемащ определено място в съвременната организация на производството, основано на общественото разделение на труда.

Процесът на професионализация на фермерския труд може да се анализира от различни гледни точки. Този процес е многообразен поради особеностите на индивидуалната ферма, свързани с: промените в семейството и във фермата; фермерските способи на труд; различните области на дейност, съставящи този труд; фермерския начин на мислене и отношението към работата.

С концентрацията на аграрния капитал все повече семейни ферми ще придобиват елементи на стопанска организация. По такъв начин разликата между професията фермер и другите видове дейности ще намалява. Появата на различни по форма, размер и специализация селскостопански предприятия ще доведе до диференциране на професионална структура в земеделието. С утвърждаването на тези структури фермерството относително по-трудно ще се запази като автономна дейност, в резултат на което ще се появят множество професионални категории в селското стопанство.

Паралелно с процеса на професионализацията нараства и броят на собствениците на ферми, за които основен източник на доход се допълва от дейности извън селското стопанство и селскостопанската ферма.

Разглеждането на семейния модел на селскостопанско производство, основаващ се на личната семейна ферма, изисква да се отчете и тази тенденция, при която с отлива на фермери към неселскостопанската сфера на икономиката фермата започва да губи присъщите й черти на предприятие и се превръща в особена форма на придворно земеделско стопанство.

При обсъждането на процеса на професионализация е необходимо да се отбележи, че причините за него стоят извън фермата. Основните предпоставки за изменение създава пазарът и индустрията. Важна е и ролята на държавната намеса. Това вмешателство се проявява под формата на мерки за уедряване на земеделската земя, на социална защита и предоставяне на пенсии, на задължително селскостопанско образование за тези, които работят в тази сфера и др.

Очевидно е, че селскостопанската ферма е не само особен вид "селскостопанско предприятие", но така също и семейно стопанство, създаващо условия за специфичен начин на живот. На процеса на професионализация на фермерския труд влияе не само земеделският труд във фермата и работата на полето, а така също и ограничаването на неговата роля в семейното стопанство. Всичко това определя и перспективите за развитие на семейната ферма, която все повече ще се сблъсква с редица трудности, свързани с бъдещото й автономно съществуване и с поддържане на устойчивия модел на поведение на фермерските семейства в условията на интернационализация и глобализация на световната икономика.

коментирай

Коментари (1)

  • 001
    2 / 2
    КРАВАР 28-07-05 05:59ч
    Едно време при бай Тошо беше оператор на биологична еденица а сега фермер е баси мамата.
Име:
Мнение:
Попълнете текста от картинката:
captcha

Спорт

Ивет Лалова ще е българският знаменосец в Рио

Свят

В метежа в Турция са участвали 8651 военни, 74 танка и 35 самолета

България

Внукът на цар Киро качи шокиращ клип във Фейсбук: 320 км/ч на фона на чалга

България

Кой и защо изсече на квадрати горите край Хасково

Последно обновяване 27 юли, 2016 19:47 ч.

Development PIMDESIGN