предложения
предложения

10 предложения към президента

Позволяваме си подобни предложения (нарочно не ги наричаме съвети) по две причини.
Веднъж, защото смятаме управлението за неоспорима и непреходна ценност. Преди, сега и за в бъдеще хората ще се нуждаят от тази дейност, целяща не само запазването на обществото, но и привеждането му в по-висока степен на порядък.

На следващо място, вземаме повод от предстоящото събитие – встъпването в длъжност на новоизбрания президент. Приемаме го като държавник и човек на бъдещето. Както не се е случвало от много време, ние имаме пред себе си един образован, съзидателен и видимо интелигентен мъж. Искрено вярваме и в неговата почтеност. Това е рядкост и заслужава голямо уважение.
И така, г-н президент, ние ви предлагаме:
Първо, налагайте навсякъде към Вас да се отнасят като към държавен глава на страна с хилядолетна история. Не допускайте фамилиарничене от страна на телевизионни водещи, наши и чужди журналисти, спортисти, артисти, певци и певачки и прочие псевдозвезди.

Където и да се появите публично, изисквайте Вие, а не другите да определяте правилата. Не се съобразявайте дори с телевизионните реклами.
Откажете се публично и предварително от включването Ви във всякакви класации и номинации. Това е смешно и жалко.

Второ, отказвайте коментари „прима виста”, без да имате достатъчна информация за събитията. Не коментирайте чужди мнения, мнения на случайни хора, на хора със съмнителни знания и опит.

Правете официални изявления по установен ред, място и период. Изказвайте само добре обмислени и ясни тези. Обръщайте се винаги към нацията, а не към присъстващите журналисти. Произнасяйте речи и никога не давайте интервюта.
Не позволявайте да ни занимават с вашето детство, юношество или с подробности от личния Ви живот.
Не допускайте да наричат съпругата Ви първа дама. Не я обременявайте с ръководството на фондации, асоциации и организацията на светски мероприятия. От тях лъха на фалш и безпросветна суета.

Трето, възползвайте се от правото си на вето при приемането на закони или решения, но използвайте и правото си на публична подкрепа на всяко от тях, което смятате за правилно. В тази си дейност прилагайте критерия за ползотворност, с оглед на развитието и бъдещото състояние на обществото.
Никога не подкрепяйте късогледи и безперспективни управленчески решения, налагани по партизански или конюнктурни съображения и особено под натиска на улицата. Не се обявявайте за социален или какъвто и да е друг тип президент. Това само по себе си е глупост.
Мотивирано, но твърдо подкрепяйте непопулярните, болезнените решения, ако те са единствено спасителните.

Четвърто, подпомагайте усилията и поощрявайте публично хората, които знаят, могат и честно работят за просперитета – своя и на останалите.
Вие добре формулирахте някои от резултатите и причините за кризата. Посочете открито и възможния изход от нея – промяна на ценностната система и преобръщане на социалната пирамида – изтласкване към нейния връх на силните и предприемчивите, на съзидателните и упоритите, на честните и трудолюбивите.

Пето, не се срещайте, не се сближавайте и не обявявайте за свои приятели или съратници хора с лош вкус и поведение, публично известните крадци и всякакви престъпници.
Днес те са на свобода. Необезпокоявани се разхождат по улиците и из кулоарите на властта. С целия си фалшив блясък са в първите редици на светски събития и благотворителни прояви. Но нещата за тях трябва скоро да се променят.
Обществените очаквания към Вас и Вашия екип са като към инициатори и гаранти за успеха на подобна промяна. Казано метафорично – усилията на Темида са оставали напразни, ако тя не е намирала подкрепа от своите синове – титаните. Изречено просто – парите и имотите на престъпниците трябва да бъдат иззети с волята на държавата и върнати на обществото.
Освен всичко друго, което несъмнено ще извършите, ние Ви предлагаме да използвате всяка своя публична поява и да завършвате своите изявления с призива: „Престъпниците да върнат заграбеното!”. Този подход на Катон Стари е мъдър, а последователността в утвърждаването на справедливостта е ценност.

Шесто, зачитайте националните традиции и участвайте според протокола във всички ритуали, но не се правете на набожен. Държавникът на бъдещето не може да бъде религиозен. Държавата е царството на разума. Тя утвърждава единствено вярата в мощта на човека.
Не се кланяйте на мощи и не целувайте ръка на попове. Християнските храмове са свети за всеки българин, но те са символ на една безвъзвратно отминала епоха. В началото на 21 век религиите са анахронизъм. „Бог е мъртъв”, а църквата е институционализираното невежество на човечеството.

Седмо, по силата на основния закон, Вие сте върховен главнокомандващ на въоръжените сили.
Предлагаме Ви да станете първият държавен глава, който действително знае за какво става дума в тази особена, но с първостепенна важност дейност. Нужни са познания и подготовка на високо ниво.
Смятаме предложението на министъра да използвате началника на отбраната като основен експертен източник за подходящо. По закон той е подчинен на президента.

Осмо, изказвайте съжаление, но не драматизирайте прекалено факта с напусналите страната ни сънародници. Това е техен избор и не може да се вменява като вина на тези, които са останали. В никакъв случай не ги определяйте като „цвета на нацията”, а още по-малко като „солта на земята”. Цветът на нацията е тук, а солта на земята е в нейните недра.

Девето, възползвайте се от конституционното си право да удостоявате и награждавате с най-високите държавни отличия, но помислете добре върху критериите, мотивите и особено върху смисъла на това право.
Ние Ви предлагаме да го прилагате в изключително редки случаи. Наградата, особено заслужената, е важна за носителя, но тя е по-важна като заразяващ пример и ориентир за следващите поколения.

Десето, като всеки човек Вие със сигурност имате хоби и странични интереси.
Не позволявайте те да се превръщат в любимо занимание за медиите. Не допускайте на тяхна основа да се създават неформални кръгове от съидейници, съотборници или подражатели. И ако все пак това се случи, нека поне да е в области, в които се извисява творческият дух. Казано направо, предлагаме Ви да ходите на театър и изложби, а не на махленски мачлета и особено на лов. Последното е занимание за парвенюта и заговорници.

И накрая ние нямаме илюзията, че сме всеобхватни, нито, още по-малко, неоспорими в съжденията си. Уверяваме Ви обаче, че сме искрени и изцяло доброжелателни. Дори и само това е достатъчно основание, за да направим своите предложения.