12 918 в Сърбия се преброиха като българи

Населението на Сърбия наброява 6 647 887 души, а като българи се определят 12 918, сочат окончателните резултати от преброяването на населението, домакинствата и апартаментите през 2022 г., публикувани на сайта на сръбския Републикански статистически институт.

Данните показват, че в Сърбия жените са повече от мъжете – 3 415 025 жени спрямо 3 231 978 мъже.

По националност най-много са сърбите – 5 360 239, следвани от унгарците – 184 442, босненците – 153 801, ромите – 131 936, албанците – 61 687, хърватите – 39 107, а 27 143 са се обявили за югославяни.

Представени са данни за 21 етнически общности в Сърбия, наброяващи над 2000 души.

Към българското национално малцинство принадлежат 6984 мъже и 5934 жени.

При предишното преброяване през 2011 година като българи са се определили 18 543, а при преброяването през 1948 – най-ранното, за което са представени данни- 59 472 души са посочили, че принадлежат към българското национално малцинство.