165 бона глоба: КЕВР удари жената на Георги Кадиев за далавери с тока

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) наложи имуществена санкция от 165 238 лв. на търговеца на ток „Енерджи Съплай“ за извършена манипулация на пазара.

Установено е, че това е ставало чрез разслояване на нареждания (layering) и издаване на лъжливи поръчки (spoofing), което е нарушение на еврорегламента за интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT), съобщиха от регулатора. Нарушението е извършено за периода 1 януари 2021 г. – 31 март 2022 г. на пазарен сегмент „В рамките на деня“ на Българската енергийна борса.

Справка в Търговския регистър показва, че едноличен собственик на „Енерджи Съплай“ е Соня Николова-Кадиева, съпруга на бившия зам.-министър на финансите Георги Кадиев, сега кандидат-депутат от Левицата!.

Съгласно еврорегламента манипулацията чрез разслояване и лъжливи поръчки се получава при издаване на множество или големи нареждания за търговия в едната страна на дневника за нареждания, често далеч от най-високата оферта „купува“ и най-ниската оферта „продава“, с цел да бъде извършена търговия в другата страна на дневника за нареждания. След извършване на търговията, нарежданията се отменят без намерение да бъдат изпълнени.

КЕВР е установила, че дружеството „Енерджи Съплай“ е издало фиктивни нареждания за продажба, с което е постигнало краткосрочно намаление на цената на определени продукти единствено в своя изгода. По този начин дружеството е създало впечатление сред останалите пазарни участници, че цената ще продължи да спада, което ги е подтикнало да продават на „Енерджи Съплай“ електроенергия на по-ниски цени от тези, на които биха търгували, ако не беше манипулативното поведение.

След това необосновано краткосрочно намаляване на цената, дружеството е отменило своите нареждания за продажба и реално е осъществявало транзакции за покупка на постигнатите по-ниски цени, чрез което е реализирало необоснована печалба. Това поведение се определя като осъществяване по манипулативен начин на сделки за разслояване и лъжливи поръчки на пазарен сегмент „В рамките на деня“.

Това е второто подобно решение на регулатора за санкциониране на енергийни дружества за установена манипулация на пазара на едро на енергия.  През ноември 2022 г. комисията санкционира шест енергийни дружества, като им наложи глоби за 1 258 419 лв.

В разследването на нарушението подкрепа е оказала и Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСРЕ).

От КЕВР съобщиха, че работят и по други производства за установяване на евентуални манипулации на пазара на едро на енергия и търговия с вътрешна информация, чиято цел е да се повишават изкуствено цените и да се извличат неправомерни печалби.