2 милиона избягаха, 314 000 българи се върнаха от странство

314 285 български емигранти в чужбина от периода 1980-2021 г. са се завърнали в родината. Най-много български граждани са се завърнали от Обединеното кралство – 47 хил., или 14,9%, следва Германия – 41 хил., или 13,1%, Испания – 27 хил., или 8,7%, и Гърция – 27 хил., или 8,5% от пребивавалите в чужбина.

Най-голям е потокът на завърналите се в страната български граждани през 2020 и 2021 г. – 49 377 души, като тук основна роля за обръщане на тенденциите изигра пандемията. Тези данни в рамките на Преброяване 2021 обяви днес Националният статистически институт.

Към 7 септември 2021 г. 354 138 лица са декларирали, че са пребивавали извън страната за повече от една година през периода 1980 – 2021 г. и са се завърнали или са пристигнали в страната през същия период.

След края на осемдесетте години на миналия век със смяната на политическата система и отварянето на границите на страната се наблюдава постоянно увеличение на броя на българите, които напускат страната и пребивават в чужбина, отбелязват статистиците.

Данните от последното преброяване показват, че успоредно с това се увеличава и броят на завръщащите се в страната.

Етническата структура на завръщащите се български граждани е сходна с тази на населението – 84,5% от тях са се самоопределили към българската етническа група, 9,6% към турската и 2,3% към ромската.

10-те държави, от които са се върнали най-много български граждани през периода 1980-2021 г. са Великобритания (14,9%), Германия (13,1%), Испания (8,7%), Гърция (8,5%), Турция (7,8%), Русия (6,3%), Италия (6,2%), САЩ (4,2%), Нидерландия (2,6%), Франция (2,5%).

Чуждите граждани, пристигнали в страната през наблюдавания период, са 39 853 лица. Преобладават гражданите на страни от Европа – 77,4%, и Азия – 17,8% от всички пристигнали в страната чужденци.

Най-висок е делът на чужденците, установили се в областите София (столица) – 33,4%, Варна – 13,8%, и Бургас – 11,5%.

На този фон според сравнително ново изследване българите, заминали да живеят в чужбина, са малко над 1 милион и 100 хиляди официално, неофициално – над 2 милиона.