20 г. чакане: Строим АМ „Струма” от Кресна до Симитли

На проведена техническа среща в Брюксел между Европейската комисия и експерти от Министерство на регионалното развитие, транспорта и екологията, нашата страна е получила разрешение и препоръка незабавно да започне строителството на АМ Струма по така наречения „източен вариант Г10.50“, съобщи „Еко Новини“.

Това е трасето на АМ Струма от Кресна до Симитли в посока София, което минава по западните склонове на Пирин и е извън Кресненското дефиле.

Европейската комисия има няколко конкретни препоръки, като смята, че е важно да се постигне напредък по проекта и подобри тази жизнено важна транспортна връзка, като се осигури съответствие със законодателство на ЕС.

Договореностите между Европейската комисия и техническия екип са потвърдени от Министерски съвет с Решение 146 от 29.02.2024г.

Препоръките на ЕК:

1.Да се осъществи поддръжка на съществуващите съоръжения за дефрагменгиране/ почистване и адаптиране на съществуващите водостоци на път Е 79. Изграждане на 3 нови водостока и подходящи огради, за да се сведе до минимум смъртността на защитените видове.

2.Незабавно да се предприемат необходимите мерки за осигуряване на безопасна  експлоатация на път Е 79. Да се прилагат съществуващите ограничения на скоростта, колчета и камери. Да се изградят и обновят 6 зони за аварийно спиране в Кресненското дефиле.

3.Изграждането на източното платно, преминаващо от Кулата към София, извън Кресненското дефиле, както е включено Г 10.50, да се реализира възможно най-бързо от българските власти.

Европейската комисия настоява да се проучи вариант за ново трасе в посока София-Кулата на АМ Струма през Кресненското дефиле, на запад от настоящия  Е 79, но който да не възпрепятства реализацията на Г10.50.

Същевременно ЕК смята, че ако управляващите в България решат, че платното към Кулата трябва да минава по съществуващият път Е 79  през Кресненското дефиле, критериите за оценка да са научно обосновани и изчерпателни.

Това решение на Европейската комисия беше чакано над 20 години. През това време, заради  саботажа на зелени неправителствени организации, лобиращи за тунел и швейцарска компания, в Кресненското дефиле загинаха 74 човека, а ранените са над 400. Сега вече всичко по строителство и довършването на АМ Струма е в пълномощията на българските власти в лицето на Министерство на регионалното развитие, Министерство на околната среда и водите, Министерство на транспорта и Агенция пътна инфраструктура.

Сега е ред на Министерството на регионалното развитие и АПИ да продължи процедурата.

Остава отворен въпросът за трасето на АМ Струма в посока Гърция, като има три вариант – да преминава по съществуващото трасе през Кресненското дефиле, да бъде изнесено по склоновете на Пирин и бъде изнесено на запад от поречието на река Струма към Влахина планина.