58 000 лв. щета: Елена Йончева загуби дело срещу НАП

Евродепутатът Елена Йончева окончателно губи делото, което води срещу ревизионен акт от август 2021 г. Това показва проверка в деловодните регистри. Освен това тя е осъдена да плати близо 4500 лв. за разноските на приходната агенция пред Върховния административен съд и малко над 7000 лв. за първата инстанция.

Данъчните търсят отговорност на Йончева по силата на текст от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който гласи, че който в качеството си на управител на задължено юридическо лице укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци и/или за осигурителни вноски, отговаря за непогасеното задължение.

За самата Йончева са установени задължения заради отговорността ѝ по ДОПК като управител на фирмата в размер на 57 965 лв. – главница 36 025 лв. и 21 939 лв. лихви.

Става дума за задължения на „Офроуд“ ООД, на която Йончева е била управител. Според данъчните дружеството дължи корпоративен данък, както и вноски за здравно осигуряване и това е установено с ревизионен акт през 2020 г.

През април 2017 г. Йончева е заличена като управител, но на нейно място не е избран друг представляващ. Впоследствие Софийският градски съд е назначил ликвидатор на дружеството. В хода на ревизията е установено, че в „Офроуд“ ООД не е имало наети лица по трудови и/или приравнени на тях правоотношения. Според договор за управление и контрол Йончева всеки месец е получавала 14 300 лв. възнаграждение. Всяка година, с изключение на 2014 г., е декларирана счетоводни и данъчна загуби.

Установени са постъпления по сметки на „Офроуд“ ООД в КТБ в лева и в евро, извършени няколко дни преди и два дни след регистрацията на дружеството. Сумите са преведени от съдружника „Далий трейдинг лимитид“ (Вирджински острови).

„Офроуд“ ООД е декларирало счетоводни загуби, които не са покрити с постъпилите парични средства, обясняват данъчните. Допълнително е установено, че през 2012 г., 2013 г. и 2014 г. суми от получените средства са изтеглени на каса лично от Йончева (174 654 лв.), като липсват документи за използването им за дейността на дружеството. Затова и НАП прави извод, че тези пари са укрити приходи. Така се декларира по-малка данъчна основа и се начислява по-малък данък. Така е изчислен дължим корпоративен данък в размер близо 34 000 лв. плюс лихвите.

Според ревизорите Йончева е укрила действителния финансов резултат на дружеството. Затова и ѝ е издаден ревизионен акт.

Публичните задължения на „Офроуд“ са в размер на 183 942 лв. – 126 940 лв. главница и лихви 57 002 лв., изчислени към 25 януари 2021 г. Дългът е категоризиран като несъбираем.

Съдът не приема аргумента на Йончева, че от нея не може да се търси отговорност, тъй като към момента на установяването на задълженията на „Офроуд“ ООД тя вече не е била негов управител.

„Това възражение би имало значение, ако новият управител на дружеството е бил назначен и вписан в Търговския регистър преди или по време на ревизирания период. Йончева е бил управител и представляващ до 4 юни 2017 г., т.е. до тази дата тя носи пълна отговорност за търговските дела на юридическото лице“, се казва в съдебното решение.