94 452 българи са със сменено ЕГН като Нотариуса

Мартин Божанов коригирал датата си раждане с един ден. Имал 4 брака и 3 развода, съобщиха от МРРБ

Корекции в цифрите на Единния граждански номер са направени на 94 452 души, сочи проверка на главна дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“ (ГРАО), съобщиха от  Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Информацията бе изнесена по повод данните, че разстреляния в края на януари и сочен за дилър на влияние в правосъдието Мартин Божанов е променил имената и ЕГН-то си.

От ГРАО уточняват, че според акта за раждане Мартин Ангелов Божанов е роден на 21 март 1973 г., а в акта му за раждане е записано, че съобщението до общината е от 22 март 1973 г. Тъй като лицата, родени през 1973 г., не са получавали автоматично ЕГН, системата с ЕГН е въведена през 1977 г. в Народна Република България. „Тогава анкетьори са минавали по домовете, за да събират информация за българските граждани с цел създаване на Единни граждански номера. По-късно е констатирано, че при тази първична анкета са допуснати грешки“, посочват от МРРБ.От там уточняват, че според електронния регистър на населението – Национална база данни „Население“, до 01.03.1999 г. Божанов е бил с ЕГН 730322ХХХХ, след което ЕГН му е променен на ЕГН 730321ХХХХ. Няма данни името (собствено, бащино или фамилно) на лицето да е променяно. След като е променена датата на раждане последните четири цифри, които да контролни се сменяли служебно. Това била причината последните 5 цифри от ЕГН на Нотариуса да са променени.

Проверката установила още, че Нотариуса има сключени 4 граждански брака и регистрирани 3 развода.

„Както е посочено по-горе, причините за смяна на ЕГН могат да бъдат несъответствие между датата на раждане на лицето, вписана в акта му за раждане, и датата, съдържаща се в ЕГН, както и между пола, вписан в акта му за раждане, и пола, съдържащ се в неговия единен граждански номер“, пишат от МРРБ и уточняват, че досега служители на МВР не са извършвали проверка на място в ГД ГРАО по изясняване на наличната фактология за Божанов.