Абсурд: Кметът на „Лозенец“ Константин Павлов се подигра с децата от НПМГ

Абсурдна ситуация се разиграва в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, която се намира на територията на столичния район „Лозенец“.

Родители и учители на учениците в нея са сезирали проваления кмет Константин Павлов – Комитата, че осветлението около училището е недостатъчно и че вечер децата са принудени да се придвижват по тъмни улици.

Директорът на гимназията Ивайло Ушагелов обаче получил подигавка, подписана от Павлов, че работният ден на работещите в кметството приключвало по светло и затова било трудно да се установи дали около учебното заведение трябват още лампи. Директорът препратил писмото до родители, които го публикуват в социалните мрежи.

„Работното време на административния персонал е през светлата част на деня, когато уличните осветителни тела не са в работен режим“, се казва в отговора. „В рамките на стандартния работен ден експертите в отдел „Инженеринг и благоустройствени дейности“ е невъзможно да установят състоянието на уличното осветление“, пише още в него.

Проблемът бе коментиран и от омбудсмана Диана Ковачева, която съобщи, че е изпратила свое становище до районния кмет. Ковачева пише на Павлов, че е информирана от родители на учениците в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, според които реакцията на район „Лозенец  е “чиновнически формализъм” и “безхаберие”. 

„Родителите изразяват безпокойството си за безопасността на учениците, преминаващи всекидневно през лесопарка на път за и от учебното заведение. Отбелязват, че особено голям проблем е това за учениците от V до VII клас, които се страхуват да преминават в тъмната част на денонощието оттам и това води до допълнително напрежение и трудности за семействата им”, пише омбудсманът.

Ковачева допълва, че смята отговора на Павлов за недопустим и за уронващ престижа на общинската администрация, която има ясни отговорности по създаването и поддържането на благоприятна и безопасна селищна среда.

„Искам да подчертая, че съгласно Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система финансирането на рехабилитацията на улично осветление се осигурява от бюджета на Столична  община, от нейни извънбюджетни източници или от средства, осигурени от експлоатационните дружества, доколкото в специален закон не е предвидено друго”, пише още омбудсманът.

„За мен като национален омбудсман, загрижен за правата на гражданите, е важно институциите своевременно да предприемат действия за разрешаването на възникналите за обществеността проблеми и да създават сигурна и безопасна среда на живот на гражданите”, се казва още в становището.