АБСУРДИСТАН: 4000 студенти станаха без общежития

Повече от 4000 студенти не могат да се върнат да живеят обратно в общежитията си заради започнати, но недовършени ремонти по сградите. Причината е, че парите, отпуснати за ремонт, са недостатъчни и фирмите са прекратили строителните дейности.

Призрачни сгради и празни общежития. Над 4000 студенти напускат общежитията си, с обещанието да се върнат след една година. Голяма част от тях обаче вече завършват, а ремонтите дори не са започнали.

Даниел Парушев, председател на НПСС: „През месец юли 2020г. МС отпусна 98 милиона за ремонт на студентски общежития. Две години и половина по-късно от тези отпуснати средства има неусвоени такива и 10 блока остават недовършени. Причината за прекратяването на ремонтите е поскъпването на строителните материали с 30-40%“.

Емилия Хинкова, студент в УАСГ: „Студенти няма още от месец юни и в блока няма никого в момента, освен домакинката. Колегите са настанени по останалите ни блокове, които имаме на УАСГ, както и някои са отишли в блокове на други университети или пък на квартири“.

Илиян Чабуклийски, студент в УНСС: „Не е нормално 800 души, които трябва да живеят в нашите общежития да ползват квартира, която е може би десет пъти по-скъпа от студентско общежитие, което е нормално, ремонтирано и хубаво в наши дни“.

Антонио Дачевски, студент в НМА „Проф. Панчо Владигеров“: „Има квартири, които са по една стаичка и са по 500 лв., има квартири, които са по половин стая и пак плащат 500 лв.“

Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС и гл. секретар на Съвета на ректорите в България: „Повечето ректори опитаха с писма до МОН и до Министерството на финансите да поискат допълнителни средства, но поради липса на бюджет, неуточнени взаимоотношения, неработеща методика за индексиране на разходите, получиха отказ, както и ние получихме отказ“.

Днес студентите ще изпратят писмо до служебния премиер Гълъб Донев за отпускане на допълнителни 10 милиона за завършване на ремонтите.