Адвокатите на бунт! Искат оставката на кликата около Ивайло Дерменджиев

Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС) изрази недоверие към целия състав на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) с председател Ивайло Дерменджиев и призова членовете му да подадат незабавно оставка.

Това решение беше гласувано на финала на почти 12-часовото събрание в събота, разказва „Лекс“. То беше взето със 119 гласа „за“, 47 „против“ и 26 „въздържал се“. Общото събрание няма правомощие да прекрати предсрочно мандата на съвета, оставките биха били лично решение.

Събранието мина под знака на конфликтите във ВАдС. Много от адвокатите отправиха призиви членовете му да се помирят, да заровят томахавките, или вкупом да подадат оставки.

„Когато атовете се хапят, магаретата теглят. Но ние не сме магарета, работливи сме, упорити сме, но и ние можем да намерим верния път. Членовете на ВАдС да намерят сили в себе си, да загърбят егото и да намерят верния път. Нямаме време да чакаме да се нахапят атовете. Мисля, че изразявам мнението на голяма част от колегите“, обобщи Евгени Попов от Габрово.

Общото събрание настоява още в Закона за адвокатурата да бъдат записани промени, с които да отпадне възможността хора с пет години юридически стаж да се вписват като адвокати без изпит. А също и да се предвиди пряк избор на членове на ръководните органи на гилдията и по-широко представителство на членовете ѝ на общи събрания – един делегат на 20, а не на 40 души.

„Принципно в адвокатурата трябва да се влиза с изпит. Ние приехме компрометирани представители на съдебната система и това влияе на имиджа на адвокатурата“, заяви Георги Гайдаров и събранието прие, че в закона да се запише: „Без полагане на изпит се вписват кандидатите с научна степен „доктор по право“, както и лицата, които имат повече от пет години адвокатски стаж“.

Събранието прие и декларация за тревожното състояние на върховенството на правото. „ОСАС алармира законодателната, съдебната и изпълнителната власт за тревожното състояние на върховенството на правото и за спешната необходимост от съдебна реформа.

Особено безпокойство буди растящото недоверие в органите на съдебната власт и най-вече в прокуратурата, като за неговото преодоляване трябва да бъдат приети значителни промени на конституционно и законово ниво, особено относно надзора за законност и механизъм за евентуално разследване на главния прокурор.

Адвокатурата е конституционно определеният защитник на правата и законните интереси на гражданите, призвани сме да браним правото, когато се налага дори от прокуратурата, дори и от закона“, гласи тя.