АЛАРМА: Лихвите по кредитите тръгват нагоре

Започналата тенденция на повишение на лихвите и очакванията този процес да се засили до края на годината не плаши потребителите на ипотечни кредити. За първите два месеца на годината отпуснатите жилищни заеми бележат значителни ръстове, показват данните на БНБ.

Така например само през февруари са отпуснати жилищни заеми в левове за близо 500 млн. лв., с което общият им обем достига 16.8 млрд. лв. Годишният ръст спрямо февруари 2022 г. е 18.1%, а месец преди това нарастването бе с над 17%.

В същото време статистиката на БНБ показва, че в края на февруари лихвите на новоотпуснатите жилищни заеми за домакинствата леко нарастват. Средно лихвата е 2.65% – с 0.03 п.п. повече от януари и с 0.06 п. п. повече от преди година. С всички такси и комисиони годишният процент на разходите се повишава до 2.89%.

Много по-сериозно се вдига на годишна база средната лихва при потребителските заеми – в края на февруари БНБ отчита 8.37% среден лихвен процент, което и с 0.62 п. п. повече от февруари м.г. Спрямо предния месец обаче се забелязва леко понижение на лихвите по новоотпуснати депозити – вероятно някои банки са стартирали промоционални предложения през февруари. С таксите цената на потребителските заеми достига средно 8.88% през февруари.

„Въпреки интервенциите на ЕЦБ, свързани с повишение на лихвите, започнали още миналата година, у нас това досега не се е отразило осезаемо на банковия пазар. Причината е, че той е много ликвиден и има достатъчно ресурс, за да забави тези процеси на повишаване на лихвените нива“, коментира тези дни пред БТА Десислава Николова от платформата „Моите пари“.

Според нея в следващите месеци много по-забързано банките ще започнат да вдигат лихви, защото случващите се сътресения в банковия сектор в САЩ и в Европа са предизвикателство в чисто макроикономически аспект по отношение на несигурност. Умерените очаквания са лихвите по ипотечните кредити да се повишат до края на годината с 1-1.5 процентни пунка, допуска Николова.

У нас лихвите на по-голямата част от кредитите са обвързани с доходността на депозитите, която все още стои на почти нулеви нива. Това е и причината банките да не са предприели все още масово повишение на лихвите по действащите договори за заеми. Корекции се правят най-вече по заеми, договорирани в евро, където базата е индекса EUROBOR. Според данните на БНБ средната лихва по новоотпуснатите депозити в левове през февруари е 0.35% като за една година повишението е с 0.27 п.п.