Американският университет получава дарение от $1 милион от „Америка за България“

Парите са в подкрепа на висококачественото образование

Фондация „Америка за България“ предоставя 1 милион щ.д. на Американския университет в България в подкрепа на висококачественото образование и устойчивото бъдеще за университета. Целта на предоставените средства е да стимулира дарителството от страна на възпитаници, приятели и поддръжници на АУБ, съобщиха от висшето учебно заведение. Средствата от Фондация „Америка за България“ са под формата на т.нар. “matching grant”, в рамките на който Фондацията ще удвои или утрои техните дарения в зависимост от дарителския им статут.

Всеки път, когато повтарящ се донор (донор с едно или повече предишни дарения през последните три години) дари на АУБ, Фондация “Америка за България” ще дари три пъти сумата в рамките на този един милион. Фондацията също така ще утрои даренията на всички възпитаници на университета, независимо от техния дарителски статут. В допълнение, Фондация „Америка за България“ ще удвои сумата на всяко дарение от дарители, които и преди са дарявали на АУБ, но не през последните четири фискални години. Фондацията ще предостави еквивалентна сума за всички дарения, идващи от дарители, които не са дарявали преди това на АУБ.

В допълнение, Фондация „Америка за България“ ще предостави и 100 000 щ.д. на Центъра за информация, демокрация и гражданска активност на АУБ. Чрез задълбочени академични изследвания и образователни инициативи, Центърът подкрепя развитието на демократичните принципи и насърчаването на информирано гражданство.

По повод финансовата подкрепа д-р Марги Енсайн, президент на АУБ, посочи: „Изразяваме нашата най-дълбока благодарност към Фондация „Америка за България“ за тяхната непоколебима подкрепа към Американския университет в България. Техният принос за насърчаването на висококачественото образование е несравним и заедно с дарението от $100 000 за нашия Център за информация, демокрация и гражданска активност, отразява споделената ни визия за овластяване на нашите студенти и общества и за напредъка на демократичните ценности. Отдадеността на Фондация „Америка за България“ ни дава силен тласък в отстояването на нашата мисия и за нас е чест да имаме такъв партньор в развитието на АУБ“.

За Американския университет в България (АУБ):

Вече 32 години Американският университет в България, създаден от визионери от България и САЩ, обучава млади таланти, които да променят света към по-добро, и отстоява своето мото „Напред и нагоре“. Визията му е да се развива като център за върхови постижения в усвояването на знания, преподаването и екипната работа в Югоизточна Европа. АУБ дава висококачествено американско образование по системата Liberal Arts.  При този модел  на висше образование студентът е в центъра на обучението, а приоритетите са стимулирането на критичното мислене, активното учене и креативността. Университетът предлага 14 бакалавърски програми в Благоевград, както и магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри в София.

АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център „Америка за България“ и най-голямата англоезична библиотека на Балканите. Днес в университета се обучават близо 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. Всяка година АУБ предоставя близо 5 млн. щ.д. за стипендии и финансово подпомагане на най-добрите студенти и така насърчава равните възможности. Висшето училище поддържа програми за обмен с над 300 университета в цял свят.

АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education, така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите студенти получават двойна диплома – за САЩ и за Европа. АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на българското Министерство на образованието и науката. Общо завършилите Американския университет в България за 32 години са около 6000 души, сплотени в глобална общност и активно подкрепящи развитието на своята Алма матер. Възпитаниците на висшето училище заемат ръководни позиции в международни компании, развиват успешно собствен бизнес или продължават обучението си в престижни университети в цял свят. Сред техните работодатели са Министерският съвет на Република България, Българската народна банка, Организацията на обединените нации, Световната банка, Microsoft, SAP, Citibank, CNN, The New York Times и др.