Ами сега? Съдът отмени изборите в наш град

С Решение от днес Административният съд в Хасково обяви за недействителен избора на общинските съветници в община Хасково, проведен на 29.10.2023 г. и обявен с Решение №253-МИ/30.10.2023 г. на Общинската избирателна комисия(ОИК) – Хасково.

Съдът е счел, че изборът не е проведен в съответствие със закона.

Въз основа на съдебно-статистическата експертиза по делото, магистратите са установили, че са налице разлики между отчетените в голяма част от секционните избирателни комисии действителни и недействителни гласове и установените такива в предадените чували с изборни книжа на тези СИК.

Съдът е приел, че неправилното им отчитане се е отразило на общия брой действителни и недействителни гласове в изборния район, което от своя страна е довело до неправилно изчисляване на общинската избирателна квота и неверен изборен резултат, като се е отразило на разпределението на мандатите между партиите и коалициите, и на имената на част от обявените за избрани общински съветници.

В съдебния акт се посочва, че неправилното отчитане на изборния резултат, в следствие на погрешна преценка на бюлетините като действителни/недействителни, съставлява нарушение на материалния закон, а не грешка в пресмятането или техническа грешка.

Поради това и доколкото в случая неправилното отчитане не се дължи и на неправилно определена общинска избирателна квота или предпочитания (преференции), изборът на общинските съветници в община Хасково следва да се обяви за недействителен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, посочват от съда.

Делото за касиране на вота за общински съветници в Хасково беше образувано по жалба на 6 партии и коалиции в началото на м.ноември м.г..

Жалбата бе от формациите: „Ние идваме“, „Продължаваме промяната – Демократична България“, „БСП за България“, „България на регионите“, „Възраждане“ и „ВМРО-БНД“, а основание за нея – грубо нарушаване на изборния процес и манипулацията му.