Андрей Гюров обяви за незаконно решението на антикорупционния орган, намекна за съд

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров, който временно напусна поста заради това, че беше уличен от Комисията за противодействие на корупцията в несъвместимост с поста, който заема, не е съгласен с решението и намекна, че ще се защитава в съда. Бившият депутат от ПП-ДБ го обяви за незаконно, а позицията му беше разпространена в партийния профил на „Продължаваме промяната“.

Самият Гюров смята, че става дума за политическа атака срещу него.

„Категорично заявявам, че решението на КПК е незаконосъобразно и се основава на неверни факти, преднамерено тълкуване на закона и отказ да се изяснят обстоятелствата по случая. Убеден съм, че решението на КПК е политически мотивирано и представлява целенасочено превратно тълкуване на факти“, заявява Гюров.

„Случаите на несъвместимост са изчерпателно изброени в Закона за Българската народна банка и той НЕ забранява участието на подуправител в управителните органи на юридически лица с нестопанска цел и участието като съдружник в дружества с ограничена отговорност“, посочва финансистът, който излезе в неплатен отпуск временно.

Това решение поставя Управителния съвет на БНБ в деликатната ситуация да защити независимостта на националната централна банка в ключов момент в процеса на интеграция на Република България в еврозоната“, подчертава още Гюров.

Той предупреждава още антикорупционната комисия, че ще си търси правата в съда.

„Във връзка с решението на КПК съм готов да защитавам правата си по предвидения законов ред, както и да окажа съдействие на Управителния съвет на БНБ“, завършва позицията му.

Комисията за противодействие на корупцията по-рано днес уведоми днес Българската народна банка (БНБ) за постановено решение, с което е установила несъвместимост по отношение на подуправителя на БНБ, ръководител на управление „Емисионно“ Андрей Гюров. Това посочиха от БНБ в съобщение, публикувано на интернет страницата на Централната банка. Решението на антикорупционния орган е от 24 юни т.г.

В съобщението пише още, че до предприемане на последващите законосъобразни действия, с оглед да не бъдат допускани каквито и да е съмнения относно спазване на правната рамка, Андрей Гюров е излязъл в неплатен отпуск.

В какво се състои несъвместимостта му със заемания пост, не се съобщава. В Регистъра на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси на сайта на антикорупционната комисия, такова решение не е публикувано.

През 2022 г. Гюров беше предложен за гуверньор на БНБ, като тогава се конкурираше за поста с Любомир Каримански от ИТН.

През 2023 г. „Има такъв народ“ настояваше за уволнението му, защото не прекратил навреме членството си в ръководството на партията. Тогава Гюров твърдеше, че е подал оставка от партийния пост веднага, а според устава на партията оставката поражда незабавно действие. Така Гюров счита мандата си за прекратен от 26 юли 2023 г.