финансов анализ
финансов анализ

Арсо Манов, депутат от ДПС, зам.-шеф на бюджетната комисия:

Държавата да държи поне 34% в "Булгартабак"

Арсо Бинков Манов е завършил висше икономическо образование в УНСС, специалност статистика и иконометрия. От 23 г. е преподавател по анализ на данни. Семеен, с 2 деца.

„Обещавам Движението за права и свободи да проучи подробно всички фактори за загубата на руския пазар, включително и с кражбата на патента на цигарените ни марки в Русия.“

– Г-н Манов, какво не одобри ПГ на ДПС в стратегията на правителството за продажбата на „Булгартабак“?

– Движението проявява голям интерес към купувача на холдинга, защото основната част от производителите на тютюни са наш електорат и разчитат на помощта ни.

Настояваме в стратегията първо да бъде включено предложението ни „Булгартабак“ да бъде продаден нацяло, а не на отделни части. Второ, да се защитят интересите на тютюнопроизводителите в България, което може да стане чрез „златна акция“.

Ние държим на всяка цена да получим гаранция, че златната акция ще осигури право на държавата да оказва въздействие при вземането на важни решения в тютюнопроизводството.

– ДПС обаче иска блокираща квота от 34% държавен дял в холдинга, но икономисти от НДСВ са против.

– Ние действително надстоявахме за блокираща квота от минимум 34%.

– Стигнахте ли с НДСВ до консенсус за цената на компанията?

– Цената е от основните критерии, но не е главният. Най-важният критерий трябва да е свързан с производството на тютюни, обработката им и производството на цигари. Това са трите основни сегмента на тютюневия бизнес, който винаги е бил политика. Стратегията трябва да бъде насочена към първите два.

– Защо пренебрегвате производството на цигари? Най-малкото от него в бюджета влизат куп пари от акцизи.

– Не го пренебрегваме. Едно от допълнителните изисквания към купувача е да се запази авторитетът и пазарният дял на българските марки цигари.

– Явно подхождате електорално.

– Вижте, парите и акцизите, които няма да влязат в бюджета, са нищо в сравнение с негативните социални последици, които ще настъпят, ако се съсипе тютюнопроизводството.

– Правилно ли е ДПС да настоява в стратегията за увеличаване на ориенталските тютюни? Те вече не се използват в цигареното производство, а широколистните не виреят добре.

– Относителният дял на ориенталските тютюни в нашите марки цигари е нисък. Затова искаме той да се увеличи.

– Но нали се стремим към европейско качество на българските цигари?

– Световната тенденция е към ограничаване на вредните вещества в цигарите, но никотинът и катранът, които в ориенталските тюютни са повече, не са определящи за това. Става дума за токсичност, тежки метали и др. Надявам се, че бъдещият купувач ще намери начин да усъвършенства технологията на родните марки, за да ги направи по-конкурентни на световния пазар. Известно е, че на Запад българските цигари не се харесват. Основният ни пазар бе Русия, но го загубихме.

– Не само че го загубихме, но и малкото български цигари, които продаваме в Русия, са патентовани от швейцарската офшорка „Селектинвест“ на Александър Найденов. Знаете ли за това?

– Не знам подробности. Но обещавам ДПС да проучи подробно всички фактори до загубата на руския пазар, включително и с кражбата на патента на цигарените ни марки в Русия.

Ако не се уреди въпросът с реализацията на продукцията, ще имаме проблем и с продажбата на „Булгартабак“. Бъдещата приватизация трябва да реши и въпроса с пазара в Русия.

– Какво ще стане, ако инвеститорът – производител на цигари, закрие това производство, за да внася своите марки?

– Ще настояваме в договора да има клаузи за съхранение, развитие и усъвършенстване на технологиите на цигарените ни марки.

– Стратегията предвижда запазване на фонд „Тютюн“, но все по тази несполучлива схема ли ще се премира производството?

– Бъдещата роля на фонда ще е насочена към съхраняване на държавния монопол върху производството на тютюна. Ще се засилят обаче спомагателните и контролните функции като защитник на държавните интереси.

– Какво е мнението на ДПС за уволнението на зам.-министър Любка Качакова, която отговаряше пряко за „Булгартабак“?

– Не сме давали оценка за Качакова. Стратегията за холдинга няма пряко отношение към нея. Нямам наблюдение дали тя се справяше или не в работата си.

Смятам, че трябва да вярваме на аргументите на вицепремиера Николай Василев за освобождаването й. Особено по отношение на лоялността й към него.

– Не сте ли много доверчиви в ДПС? Преди време му повярвахте и за заплатата на шефа на холдинга Георги Попов от 1300 лв.

– А на вестниците ли да вярваме?