Българите с имоти в чужбина трябва да ги декларират пред НАП до 30 април

Националната агенция за приходите (НАП) напомни в четвъртък, че на българските граждани, които притежават имоти в чужбина, че са задължени да ги декларират в годишната си данъчна декларация, която се подава до 30 април.

Приходната агенция разполага с данни за недвижимото имуществото на наши сънародници зад граница, както и за доходи от отдаването им под наем. Тази информация се получава ежегодно в НАП по линия на автоматичния обмен с държавите членки на ЕС, след което се анализира и съпоставя с подадените от сънародниците ни декларации и обявените в тях данни.

Последните по-мащабни проверки на българи с имоти в чужбина бяха за Дубай и Гърция.

В случай че бъдат установени несъответствия или липса на подадена декларация, от приходната агенция дават възможност на физическите лица да коригират формулярите си и да обявят имуществото си в чужбина и доходите си от отдаването му под наем. Ако въпреки това, необходимите корекциите не бъдат направени и пропуските не са отстранени, спрямо некоректните лица ще бъде образувано контролно производство

„Автоматичният обмен на информация е важен инструмент, който приходната агенция използва за осъществяването на ефективен контрол върху спазването на данъчните задължения. Преди да започнем с контролните мерки, ние информираме гражданите за допуснатите пропуски и несъответствия и ги приканваме да ги отстранят. Смятаме, че този партньорски подход е много ефективен и води до коригиране на поведението на данъкоплатците и все по-висок ръст на гражданите и фирмите, които коректно спазват данъчно-осигурителното законодателство“, заяви зам. изпълнителният директор на НАП Георги Димов.

Повече информация за декларирането и плащането на задължения е публикувана в сайта на НАП и във Фейсбук страницата на приходната агенция. Разяснения по тези въпроси може да се получат от Информационния център на НАП на телефони: 0700 18 700 и 02 9859 6801, както и на имейл infocenter@nra.bg, казаха още от данъчната агенция.