Българите скатаха 8 милиарда само за година

В края на ноември 2023 г. депозитите на неправителствения сектор са почти 122,8 млрд. лв. (65,7 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт – БВП), съобщава БНБ. Годишното увеличение на депозитите е 8,5 на сто (9,1 на сто годишно повишение през октомври 2023 г.).

Депозитите на нефинансовите предприятия са 41,756 млрд. лв. (22,3 на сто от БВП) в края на ноември. В сравнение със същия месец на 2022 г. те се увеличават с 6,9 на сто (8,4 на сто годишно повишение през октомври 2023 г.). През ноември депозитите на финансовите предприятия намаляват с 12% на годишна база и достигат 3,392 млрд. лв. (1,8 на сто от БВП).

Депозитите на домакинствата са 77,651 млрд. лв. (41,5 на сто от БВП). Те се увеличават с 10,5 на сто спрямо същия месец на 2022 г. (10,3 на сто годишен ръст през октомври 2023 г.).

В края на ноември 2023 г. кредитите за неправителствения сектор са 89,217 млрд. лв. (47,7 на сто от БВП) при 88,338 млрд. лв. към октомври 2023 г. (47,3 на сто от БВП). Те се увеличават на годишна база с 11,3 на сто (11,5 на сто годишно повишение през октомври 2023 г.).

През ноември кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 6,3 на сто на годишна база (7,3 на сто годишно повишение през октомври 2023 г.) и в края на месеца достигат 43,761 млрд. лв. (23,4 на сто от БВП).

Кредитите за домакинствата са малко над 38 млрд. лв. (20,3 на сто от БВП). Спрямо ноември 2022 г. те се увеличават с 14,9 на сто (14,3 на сто годишно повишение през октомври 2023 г.).

В края на ноември 2023 г. жилищните кредити са почти 19,5 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 20 на сто (19,2 на сто годишно увеличение през октомври 2023 г.).

Потребителските кредити възлизат на 16,839 млрд. лв. и се увеличават с 11 на сто спрямо ноември 2022 г. (10,7 на сто годишно повишение през октомври 2023 г.).

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 2,8 на сто на годишна база (2 на сто годишно повишение през октомври 2023 г.) и в края на месеца са 463,6 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 7,415 млрд. лв. (4 на сто от БВП) в края на ноември 2023 година. В сравнение с ноември 2022 г. те се увеличават с 25,8 на сто (25,4 на сто годишно повишение през октомври 2023 г.).