България е с най-кратка продължителност на живота в Европа

Българите живеят по-кратко от останалите европейци. Средната продължителност на живота в Европа сега е 81,5 години. Това е с почти година повече, отколкото през 2022 година.

Според данни, публикувани от Евростат на 3 май, средностатистическият европеец сега живее до 81-годишна възраст. Това означава, че продължителността на живота се е върнала към стойностите отпреди пандемията.

По данни на Евростат най-дълго живее населението в Лихтенщайн (84,8 години), швейцарците (84,2 години), испанците (84 години) и италианците (83,8 години). Най-кратка е продължителността на живота в България (75,8 години), Латвия (75,9 години) и Румъния (76,6 години).

Данните на Евростат потвърждават, че продължителността на живота е тясно свързана с нивото на благосъстояние. Най-добре по този показател се представят скандинавските страни, Западна Европа и Италия, а най-зле – Балканите, както и Литва и Латвия.

18 от 27-те държави от ЕС отбелязват увеличение на продължителността на живота в сравнение с нивата от 2019 г. Най-много се е увеличила в Румъния. Ръст има и в Литва, България, Чехия, Люксембург и Малта. В същото време обратният процес се наблюдава в Естония и Холандия.

България е страната, чието население намалява най-бързо в света. Това сочат прогнозни данни на ООН за 2020-2050 г., цитирани от Visual Capitalist. Въпреки че се очаква световното население да нарасне значително, в някои страни, начело с България, ще има намаляване на населението. Има няколко причини за това, основните от които са нивата на раждаемост и емиграцията.