България вдигна двойно износа на оръжия и горива

България е реализирала износ през 2022 г. за $50,25 млрд., което е с 21% повече от предната година – $41,9 млрд.

Първенец по ръст на износа са енергоносителите – горива и електроенергия. Стойността на изнесените общо горива и електроенергия е за $6.1 млрд. при $2.3 млрд. година по-рано.

На челни места в експортната ни листа се нареждат също изделията от електротехниката и електрониката, мед и медни изделия, машини и апарати. Тези четири групи стоки (заедно с енергоносителите) формират над 1/3 от българския износ.

Това показва анализ на Българска стопанска камара, изготвен на база на данните на International Trade Centre ITC Geneva за 233 държави.

От анализа са изключени доставките на стоки за отбраната, тъй като България третира тази информация като конфиденциална и не подава информация. На база огледални данни обаче е видно, че през 2022 г. България е изнесла стоки за отбраната най-малко за $1,5 млрд.

Реалният износ е по-голям, защото редица държави, които са пазар за българска специална продукция, също не предоставят данни за търговията си с оръжейна продукция, посочват от БСК. И припомнят, че износът на специална продукция за 2021 г. се оценява на $650 млн.

ПЪРВЕНЦИТЕ В ЕКСПОРТНАТА НИ ЛИСТА

През последните десетина години в първите пет позиции се нареждат енергоносителите, металите, електротехниката и електрониката, машиностроителна продукция и зърното, като те само разместват позициите си.

Благодарение на ръст от 147% през 2022 г., енергоносителите успяват да се изкачат на първа позиция в експортната ни листа. Предната година те заемаха четвърто място. Най-голям принос има износът на горива за Украйна – $892 млн., но и за Египет, Турция и Гибралтар, за където изнасяме горива за по над $400 млн. В количествено изражение експортът на горива се е увеличил почти 2,5 пъти спрямо 2021 г., а на петролен газ – с 1/3.

Износът на електроенергията през 2022 г. е за малко над $1 млрд. при $632 млн. предната година. В количествено изражение обаче се забелязва спад на експорта на ток с около 50%. Ток изнасяме основно за Словения, Сърбия и Македония.

Изделията на електрониката и електротехниката регистрират 7% средногодишен ръст за последните пет години, при ръст на световният внос за същия период също 7%. Поскъпването на металите допринася за това износът на мед и медни продукти да заеме трета позиция. Износът на машини и апарати все по-устойчиво се ускорява и бележи средногодишен ръст от 8%, докато световният внос расте с 4%. Това означава, че българските производители на тези изделия са конкурентоспособни на глобалните пазари и изместват други доставчици.

Зърното заема пета позиция в експортната ни листа. Водещи продукти в тази група са пшеницата – с ръст 15% като приходи, но без ръст в количеството, и царевицата – ръст от 4% в стойност и спад в количеството 11% средно за 5-годишния период. Значим ръст наблюдаваме при ориза, но с обеми далеч зад пшеницата и царевицата.

Новата стокова група с износ над $1 млрд. са растителните масла, най-вече слънчогледовото олио. През миналата година българските производители са изнесли 112% повече слънчогледово олио – т. нар. сурово слънчогледово масло за над $1.4 млрд. То отива основно в Индия, Испания, Южна Африка. Наблюдава се силен ръст на експорта и на рапично масло – в количествено изражение той 5-6 пъти над износа през предходните години.

В същото време спад в количествата изнесени стоки през 2022 г. се наблюдава при царевицата – 45,3%, и пшеницата – 21,4%.

С над $1 млрд. износ са още автомобилна индустрия и велосипеди, пластмасови изделия, разнообразни химически продукти, фармация, желязо и стомана, изделия от желязо и стомана, оптически и измервателни прибори.

С КАКВО СМЕ СВЕТОВНИ ЛИДЕРИ?

България държи 36,7% от световния износ на патешки черен дроб, 26% от износа на замразено патешко месо и 18% от износа на прясно патешко месо. Макар и в неголеми обеми – сумарно за около $150 млн., страната ни е на първо място в световния износ на тези продукти.

Стоките, с които България заема водещо място в световния износ, показват известна устойчивост, но има и нови отличници. Например през миналата година сме световен лидер в експорта на тръби от каучук (спирачни маркучи).

Временно консервираните череши, с които също дълги години сме били световен лидер, отстъпват малко назад, но все пак страната ни държи 17,6% от световния пазар. Сред лидерите сме и при износа на месинг на листа и ленти – 15%, както медни пръти и профили – 12%.

С 12% дял България се нарежда на трето място в световната търговия със слънчоглед, сурово слънчогледово масло и слънчогледово кюспе.