Българският език става задължителен за получаване на българско гражданство

Предлага се също и премахването на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина

Владеенето на български език става задължително изискване за придобиване на българско гражданство, реши на първо четене парламентарната правна комисия.

Според внесените от Министерски съвет промени в Закона за българското гражданство хора с български произход, както и от лица с родител, придобил българско гражданство, трябва да владеят езика, за да получат заседание. Проектоцаконът мина с пълно единодушие от 18 гласа „за“.

Законодателните промени предвиждат още създаването на разпоредба относно невъзможността за освобождаване от българско гражданство от хора, срещу които има образувано наказателно производство от компетентен орган, както и от такива, които имат непогасени финансови задължения към българската държава или към българско физическо или юридическо лице, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Съществен момент в законопроекта е създаването на разпоредба, която предвижда възможност за отмяна на натурализацията в случаите на системно и умишлено уронване на престижа на България, институциите й и национални интереси чрез реч на омраза или при извършване на действие от омраза срещу българската държава, нейни граждани и/или български общности в чужбина.

Предлага се също и премахването на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Планира се и връчването на удостоверенията за придобиване на гражданството да се извършва на тържествена церемония.