Банкерка от Сандански открадна 1 млн. от сметки на клиенти

Окръжна прокуратура – Благоевград с обвинителен акт предаде на съд банкерката С.Х., откраднала 1 млн. лева от сметките на клиент. В периода от 1995 г. до 2016 г. обвиняемата С.Х. работела във филиал на банкова институция в Сандански. Заемала различни длъжности – счетоводител, специалист отношения със заможни клиенти, консултант индивидуално банкиране, консултант физически лица, консултант клиенти.

С оглед трудовите си задължения тя разполагала с достъп до сметките на клиентите, извършвала безкасови и касови операции, работела с парични наличности и инициирала издаване кредитни карти.

Както всеки служител в банковия филиал, така и С.Х. притежавала потребителски акаунт (уникален номер на служителя) и парола, с които осъществявала достъп до електронната система на банката и работните приложения.

Като дългогодишен служител на банката С.Х. успяла да спечели доверието на клиентите от възложения ѝ портфейл, същите я приемали като техен индивидуален банкер и се обръщали само към нея. Тя била запозната в детайли с наличностите по сметките им.

В случаи, когато някой от клиентите искал справка, обвиняемата му предоставяла такава с манипулирани салда и движения по сметката. Имало случаи, при които тя инициирала издаване на кредитна карта на името на конкретен титуляр, без негово знание, а впоследствие осъществявала тегления на суми от тях.

За погасяване на задълженията по кредитните карти, за прикриване на други свои действия, извършени в нарушение на вътрешнобанковите правила и процедури, както и с цел обогатяване, обвиняемата се разпореждала с парични средства от поверените й за управление сметки на клиенти от индивидуалния портфейл.

Действайки по този начин, в периода от 13.12.2007 г. до 05.12.2016г. обвиняемата С.Х. извършила множество неправомерни банкови операции (касови и безкасови) със сметки на клиенти на банката, без тяхното знание и съгласие и без последващото потвърждение на тези операции от титулярите им. За извършените трансакции обвиняемата съставила нареждания разписки и платежни нареждания, в които били удостоверени неверни обстоятелства.

Общият размер на присвоените от нея чужди пари, собственост на банката, е 902 435,22 лева.

Предстои делото за длъжностното присвояване в особено големи размери да продължи в съда.