БДЖ въвежда електронно издаване на билети във влаковете

БДЖ въведе експериментално електронно издаване на билети във влаковете от тази седмица.

Услугата се извършва от превозния персонал чрез PDA устройства, като в момента тя е пробна и е налична единствено по направленията София – Враца – Видин и София – Враца – Лом.

По време на тестовия период ще бъдат отстранени всички нередности, свързани с мобилната връзка и други възникнали грешки по време на работата на устройствата.

След оптимизиране на неточностите, поетапно ще бъде увеличен броят на влаковете и маршрутите, по които ще се предлага тази услуга с повече функционалности и възможност за предлагане на повече търговски оферти.

Така клиентите на БДЖ ще могат да се снабдяват с билети за влак за пътуване и с прекачване във възелни гари в цялата страна, посочват от превозвача.

Електронното издаване на билети във влака чрез PDA устройства значително улеснява процеса за превозния персонал, тъй като билета се отпечатва автоматично само с натискането на няколко бутона от менюто на устройството и вече не е необходимо да бъдат попълвани бланки на ръка, което отнема повече време и е свързано с редица неудобства в работата на служителите.

PDA устройствата са свързани централизирано с билетоиздаващата система, което автоматично подобрява отчетността чрез предоставяне на данни в реално време директно в системата за извършените продажби.

Чрез устройствата продажбите се извършват съгласно Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Въвеждането на електронно издаване на билети във влак чрез PDA устройства е част от мерките за подобряване и надграждане на функционалностите на билетоиздаващата система и разширяване на интегрираната автоматизирана система, което ще улесни клиентите при закупуване на билети чрез осигуряване на повече възможности и ще подобри отчетността в дружеството.