В пловдивката община „Марица“ „Шнайдер Електрик България“ предвижда създаването на умна производствена сграда с иновативни технологии и възобновяеми източници на енергия. Премиерът заяви, че това ще бъде първото предприятие в  Централна и Източна Европа. То е на стойност 107 милиона лева и предвижда отваряне на 105 работни места.

В Шумен ще се разшири алуминиевото производство с инвестиция от 136 милиона лева. Това ще създаде 160 нови работни места.