Белгия поема председателството на Съвета на ЕС

Страната ще продължи работата на председателството на Испания, преди да предаде щафетата на Унгария

Белгия поема ролята на председател на Съвета на Европейския съюз за 13-ти път в труден момент.

Страната ще продължи работата на председателството на Испания, преди да предаде щафетата на Унгария.

Белгия ще съсредоточи усилията си върху шест области под мотото „Да защитим. Да укрепим. Да подготвим“.

Сред тях са – защита на принципите на правовата държава, демокрацията и единството, укрепване на конкурентоспособността, екологичен и справедлив преход, укрепване на социалната и здравна програма, защита на хората и границите, утвърждаване на глобална Европа.