Битката свърши: Съдия Симеон Захариев даде панаира на Георги Гергов

Пловдивският окръжен съд се произнесе окончателно в полза на Георги Гергов за панаира. Отказът на длъжностно лице да бъдат вписани варненските акции в панаира в капитала на доминираното от бизнесмена дружество „Пълдин Туринвест“ се отменя като незаконосъобразен, гласи решението на магистрата Симеон Захариев, при когото случайното разпределение на делата прати казуса с международното търговско изложение за трети път през миналата седмица.

Произнасянето му е окончателно, не подлежи на обжалване и делът на Варна трябва да бъде вписан. Счита се, че при финализирането на тази сделка Гергов ще придобие контрол от над 79 на сто от панаира.

С предишно свое решение съдия Захариев отхвърли жалбата на кмета Здравко Димитров срещу вдигането на капитала, оспорване пред Апелативния съд не последва. В началото на май обаче беше отказано вписването на акциите на Варна с мотива, че тяхната оценка от 16 314 400 лв. е неактуална, защото е от 2021 г. „Изложените от длъжностното лице по регистрацията доводи

относно актуалността на оценката са в пълно противоречие с правната същност на апорта“, е записано в решението на Симеон Захариев.

След това той обяснява към кой момент би трябвало да е актуална оценката. „Това, от една страна, е моментът, когато носителят на правото (община Варна – б. р.) взема решение за извършване на апорта, а от друга – когато е прието решението на общото събрание на акционерите за приемане на така направената вноска, респективно за увеличаване на капитала“, смята съдията. Според него няма изискване за актуалност към датата на подаване на заявлението за вписване.

С решението се дават указания за вписване на акциите на Морската столица в капитала на „Пълдин Туринвест“, които са задължителни.