Близо 20% от работещите не желаят да се осигуряват за пенсия

Близо 20 на сто от пълнолетните българи не желаят да плащат социални осигуровки, а близо 50% смятат, че пенсиите трябва да се увеличават за сметка на бюджетната субсидия (тоест от приходите от данъци), а не от по-високи вноски или по-добра събираемост. Това показа изследване на Националния център за парламентарни изследвания, представено на депутатите тази седмица.

Общо 7% – предимно млади хора, смятат, че могат по-добре да управляват личните си финанси, отколкото това се прави от официалната осигурителна система. Смятат, че могат да се застраховат, да спестяват и инвестират с по-висока доходност и така да си гарантират достойни старини.
За други 11% осигуровките са разход, който биха си спестили, ако имаха възможност. В тази група са предимно хора с ниско образование и живеещи в малките градове и селата. Те признават, че ако можеха да избират, не биха се осигурявали на реалните си доходи.
През 2024 г. приблизително всеки трети пълнолетен жител на страната посочва, че в определен период от време е имал по-висок доход, а се е осигурявал на минималния осигурителен праг.

Всеки десети казва, че това се е случвало за период, по-малък от година. В тази група по-често попадат хора във възрастовата група 30-39 г., живеещи в малките градове на страната, представители на ромския етнос. Приблизително същият е и делът на хората (11%), които са работили в сивия сектор за период между една и пет години. По-дългият период на работа в сивия сектор е характерен по-често за живеещите в селата, представители на етническите малцинства и хора със средно и по-ниско образование, коментират авторите на изследването.

Част от хората в тези групи вече са придобили право на пенсия и общото между тях е, че в мнозинството си твърдят, че са работили много, но пенсията им е ниска, коментират социолозите.

Трябва ли да се повиши осигурителната вноска

Анализът на социолозите показва пряка връзка между възрастта на участниците в проучването и отношението им към въпроса трябва ли да се повиши осигурителната вноска. Желанието тя да расте се увеличава заедно с възрастта, заключават авторите на проучването.

Хората, които са се пенсионирали и са прекратили трудовата си дейност, по-често от останалите посочват, че вноската трябва да се увеличи значително, както и че пенсиите им са ниски и им позволяват единствено да покрият основните си нужди, коментират авторите на изследването.

Сред работещите преобладава разбирането, че вноската не следва да бъде увеличавана (74% от посочилите, че не трябва да се увеличи вноската, все още не са пенсионирани).

Едновременно с това близо половината от интервюираните одобряват в най-голяма степен пенсиите да се увеличават чрез по-голяма бюджетна субсидия (сега тя е около 11 млрд. лв., приблизително колкото са и приходите от осигурителни вноски). Едва всеки пети смята, че ръстът на пенсиите трябва да става чрез увеличение на осигурителния принос, а 15 на сто залагат на алтернативни източници – доброволни частни фондове и застраховки.