БНБ недоумява защо докладът ѝ за ползите и минусите от еврозоната не се обсъжда в НС

Гуверньорът на банката Димитър Радев призова да не въвличат БНБ в политически сюжети за еврото

Гуверньорът на БНБ Димитър Радев призова да не се правят опити за въвличане на институцията в политически сюжети и заяви, че не разбира защо докладът на банката от 2022 г. за ползите и минусите от влизането ни в еврозоната не се обсъжда в Народното събрание.

Той участва днес в обсъждане на промени в Закона за Българската народна банка на първо четене в Народното събрание, внесени от Министерски съвет.

В законопроекта се урежда статутът на еврото като парична единица и се определяне дизайнът на евромонети от България. Регламентира се пускането и изваждането от обращение, замяната, обмяната и възпроизвеждане на евробанкноти и евромонети.

Новият закон за БНБ би трябвало да влезе в сила тогава, когато България се присъедини към еврозоната. Засега целевата дата, заложена от финансовото министерство, е 1 януари 2025 г.

Идеята на законопроекта е изцяло да замени приетия през 1997 г. настоящ закон за БНБ с влизането на България в Международния валутен фонд (МВФ).

Проектът предвижда контролът върху търговските банки вече да се осъществява не само от БНБ, но и от Европейската централна банка (ЕЦБ). Разписана е възможността БНБ да управлява чужди активи – на ЕЦБ, централни банки извън европейската система, международни организации, държавни институции и фондове.

Със законопроекта се преодоляват всички правни несъответствия, отчетени от ЕЦБ и Европейска комисия (ЕК), и се потвърждават действащите фундаментални банкови принципи за независимост и отчетност.

След като влезем в еврозоната, държавата ще дължи на ЕЦБ валутни резерви, които към момента възлизат на 900 млн. лв. „Те не трябва да се разглеждат като разход, а като вземане на БНБ от ЕЦБ, които ще бъдат счетоводно отразени“, аргументират се вносителите.

Не се предвиждат промени при избора и числеността на Управителен съвет на БНБ. Запазва се съществуването на трите основни управления в БНБ – „Емисионно“, „Банково“ и „Банков надзор“. Законопроектът е получил положителна оценка от ЕЦБ и ЕК.

Има ли доклад, няма ли доклад?

По време на обсъждането Румен Гечев от БСП каза, че в доклада за ефектите от влизането в еврозоната от 2022 г., подписан от финансовия министър и от гуверньора на БНБ и публикуван на сайта на банката, пише за потенциален риск за конкурентността на българската икономика, ако влезем в еврозоната. Гечев цитира текст от доклада:

„Естественият инфлационен диференциал между лихвените проценти на България и еврозоната, както и по-пряката политика за трансмисия на ЕЦБ, създават предпоставки общата политика на ЕС да бъде неподходяща за недостатъчно конвергирала икономика, каквато е българската.“

Депутатът от БСП заяви, че има много разработки по проблематиката на еврозоната, които предупреждават слабо развитите страни за възможните негативни ефекти от влизането в еврозоната. Георги Ганев от ПП-ДБ отговори на Гечев, като обяви, че това не е доклад, а работен документ. „Освен това – няма паричен режим без риск. Такъв не съществува“, каза той.

Георги Свиленски от БСП поиска гуверньорът на БНБ Димитър Радев да обясни има ли такъв доклад и дали го е подписал самият той.

Противно на изказването на Георги Ганев, Димитър Радев беше категоричен, че докладът го има и че той формално се изисква. Той уточни, че документът не е работен текст, а официален доклад, и то нужен, за да бъде приет законопроектът, който днес се обсъжда в пленарната зала.

Той обясни, че докладът прави икономическата и социална оценка на всички аспекти на предложения закон и дава ясна перспектива какво ще стане, ако законът се приеме, или не. „Ако не се приеме, означава, че БНБ не отговаря на изискванията за правна конвергенция с евросистемата, която автоматично блокира процеса на присъединяване към еврозоната“, каза Радев.

Според него генезисът на дискусията за влизането в еврозоната е идеологически и политически. Той призова да не се правят опити за въвличане на БНБ в подобни политически сюжети.

„Докладът бе тълкуван от някои като „унищожителен“, но това, което се цитира, е силно избирателно. Има и глави, които говорят за ползите от влизането в еврозоната. Не разбирам защо този доклад не се разглежда от парламента, при положение че е поръчан, така че да се приеме законът. В него се съдържат всички гледни точки„, заяви гуверньорът на БНБ.

Обсъждането по законопроекта ще продължи утре.