Бонус от хазната: 900 лева за всяко дете

Данъчните облекчения за деца значително ще бъдат увеличени. Работещите родители ще могат да намалят данъка върху доходите си с 900 лв., ако имат едно дете, с 1800 лв. при две деца и с 2700 лв. при три и повече деца. Това решиха депутатите от бюджетната комисия към парламента, които късно в четвъртък приеха на второ четене закона за удължаване на бюджета.

За отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане дължимите налози ще бъдат намалявани с 1800 лв. Промените обаче, ще влязат в сила от 1 януари 2023 г., решиха депутатите. Тоест ще важат за доходите, получени през 2023 г.

За настоящата година остават облекченията за деца в досегашните размери, като годишният данък върху доходите от 2022 г. ще бъде намален с 600 лв. за едно дете, с 1200 лв. за две деца, с 1800 лв. за три и повече деца и с 1200 лв. за дете с увреждания.

Друга съществена промяна е, че по-високото данъчно облекчение за деца през следващата година няма да може да бъде ползвано авансово. През настоящата година с актуализацията на бюджета от 1 юли беше дадено право на родителите да ползват облекчението и авансово на тримесечия, а от Министерството на финансите бяха предложили за 2023 г. облекчението да може да бъде ползвано и авансово всеки месец.

Според решението на бюджетната комисия облекчението за деца за доходите от 2023 г. ще може да бъде ползвано само наведнъж – чрез работодателя с изплащането на заплатите за декември или в началото на 2024 г. с подаване на годишна данъчна декларация за доходите. По този начин работещите родители ще получат една значителна сума наведнъж.

Родителите могат да избират кой от двамата да ползва данъчните облекчения за деца. А ако доходите на един от родителите не са достатъчни за ползване на цялото данъчно облекчение, останалата част може да ползва другият родител.

Решението на депутатите всъщност е годишният облагаем доход на родител да бъде намаляван с 9 хил. лв. за едно дете, с 18 хил. лв. за две деца и с 27 хил. лв. за три и повече деца. Но той като данъкът върху доходите е 10 на сто, реално дължимите данъци се намаляват съответно с до 900 лв., 1800 лв. и 2700 лв.

Но, например, майка на три деца може да няма годишен доход в размер над 27 хил. лв. При положение, че средната заплата за септември е 1787 лв., повечето майки са с по-нисък доход. Ако майката има годишен облагаем доход след плащане на осигуровки в размер на 19 хил. лв., тя ще може да ползва 19 хил. лв. от облекчението, а останалата част от облекчението за три деца в размер на 8 хил. лв. (27 хил. – 19 хил. = 8 хил.) ще може да бъде ползвана от бащата. Същото важи и, ако родителите имат две деца, но облагаемите доходи на майката след плащане на осигуровки са по-малки от 18 хил. лв., колкото е данъчното облекчение.

Важно е да се знае, че е възможно, при наличието на необходимите условия, родителите на дете с увреждане да ползват и двете данъчни облекчения едновременно – за дете и за дете с увреждане. Двете облекчения могат да се ползват от единия родител, да се разпределят между двамата родители или единият родител да ползва облекчението за дете, а другият за дете с увреждане.

До края на декември родителите на деца и на деца с увреждания могат да ползват данъчните облекчения за доходите от 2022 г. чрез работодателя си по основно трудово правоотношение, напомниха от НАП. За целта те трябва да подадат съответната декларация пред него в срок до 31 декември тази година. В този случай, работодателят може да им възстанови до края на януари 2023 г. удържания в повече данък за 2022 г.

Изчислението на сумата за получаване се прави въз основа на облагаемите доходи на родителите през 2022 г., като те ще получат съответно до 600 лв. за едно дете, до 1200 лв. за две и до 1800 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания намалението за тази година на годишния облагаем доход е в размер на 12 хил. лв., а тъй като данъкът е 10%, сумата за получаване е до 1200 лв.

Родителите на деца с 50 и с над 50 на сто увреждания имат право да ползват и двете данъчни облекчения. Например за отглеждането на едно дете, което е с увреждания, за настоящата година родителят има право на данъчно облекчение за деца в размер на 6 хил. лв. (сума за получаване до 600 лв.) и на данъчно облекчение за деца с увреждания още 12 хил. лв. (сума за получаване до 1200 лв.). Двете данъчни облекчения се сумират и  така общият им размер може да достигне до 18 хил. лв. (сума за получаване до 1800 лв.).

Освен пред работодател, данъчно облекчение може да се ползва и с подаване на годишна данъчна декларация в НАП в срок от 10 януари до 2 май 2023 г., като парите ще бъдат възстановени след проверка от приходната агенция в срок от 1 месец след подаването на декларацията.

Гражданите, включително еднолични търговци, които нямат доходи през 2022 г. или са получавали необлагаеми такива, като обезщетение за майчинство и безработица например, както и хората само с доходи, облагаеми с окончателен или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията да деца, но това може да направи другият родител, напомнят от НАП.

Данъчното облекчение може да се ползва и за дете, което е навършило пълнолетие или е родено през 2022 г.

Едно от най-важните изисквания за прилагане на облекченията е хората да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От НАП съветват гражданите да проверят с персонален идентификационен код данъчната си сметка онлайн за задължения преди да подадат документи за ползване на данъчно облекчение, за да избегнат неудобства.

Условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания са подробно описани в сайта на НАП и Фейсбук страницата на ведомството. Консултация по тези въпроси може да се направи с Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700

Майките ще имат право да прехвърлят част от отпуска си за раждане на дене на някоя от бабите или дядовците. Това реши бюджетната комисия към парламента като прие на второ четене удължаването на бюджета.

След навършване на 6-месечна възраст на детето майката може да прехвърли остатъка на отпуска от 410 дни на бащата или на един от своите родители или на някой от родителите на бащата, решиха депутатите.

В момента майката може да прехвърли част от отпуска си само на бащата, а ако бащата е неизвестен, отпускът може да бъде прехвърлен на един от родителите на майката. Когато бащата е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката или на бащата, гласят сегашните текстове в закона.

С гласуваната промяна отпускът свободно ще може да бъде прехвърлян на баба или дядо на детето. Целта е младите родители да могат да останат на работа, а за децата да се грижат бабите и дядовците. За да се възползват от промяната, бабата или дядото трябва да работят на трудов договор. Ако вземат отпуска на майката, бабата или дядото ще получават обезщетение според техния осигурителен доход, а не според осигурителния доход на майката.

Когато детето е осиновено от съпрузи, отпускът може да се ползва вместо от осиновителката от осиновителя или от един от родителите на осиновителката или на осиновителя, решиха още депутатите.

Това може да стане след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Освен това бабата и дядото трябва да работят на трудов договор, за да ползват отпуска.