Group of cute little prescool kids drawing with colorful pencils

Бонус: Учениците отсъстват до 15 дни с бележка от родителите

Учениците ще могат да отсъстват до 15 дни от училище по семейни причини с бележка от родителя. Това съобщи министърът на образованието и науката Галин Цоков в интервю пред БНТ. В момента тези дни са до 3 с молба към класния ръководител и още 7, но само с разрешение от директора на училището, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

В началото на учебната година родители и педиатри настояваха с петиция и отворено писмо вместо задължителната е-бележка от лекар родителите сами да могат да извиняват отсъствията с бележка или потвърждение, че учениците не са били на училище по уважителни причини, когато децата изпитват леки неразположения.

„Обсъждаме този проблем с различни родителски асоциации през последните месеци. Понякога се налага детето да не посещава училище заради неразположение или семеен проблем. Затова правим промяна в Наредбата за приобщаващо образование – увеличаваме тези отсъствия по семейни парични на 15 за всяка учебна година“, обясни министър Цоков. По думите му ще се облекчи и редът за тяхното използване, като молбата за всички полагаеми дни ще се подава само пред класния ръководител. С това ще се разтоварят и директорите на училищата, които досега трябваше да разрешават част от тези отсъствия.

Министърът посочи още, че от днес започват 276 конкурса за училищни директори в цяла България. „Ще се търсят директори визионери и лидери, а не само администратори“, подчерта той. По думите му писменият тест за кандидатите за директори е променен така, че да измерва на само знанията им за нормативните документи, но и техните компетентности – възможностите за развитие на екипи и справяне с кризисни ситуации. В устния изпит са включени казуси, които са свързани с характеристика на съответното училище. Предвижда се процедурите да бъдат аудио и видео записвани.

Цоков съобщи още, че през следващите седмици и месеци ще бъде разработен стандарт за качество на обучението. Той ще даде възможност за самооценка на отделните образователни институции, както и външен поглед как те се справят с конкретните индикатори за качество. „Ще имаме поглед върху това кои училища се справят добре, кои – по-лошо, и кои не се справят с поставените задачи“, допълни министърът.