Браво! Габрово отвя София по усвоени европари

Кърджали привлича най-много нови жители, Габрово изпреварва София по усвоени европари, в Силистра са най-големи любители на библиотеките, а в Монтана – обратно, няма нито една голяма библиотека. Перник произвежда най-много боклук, но и практически всичкия го третира и рециклира. За ВЕИ пък трябва да отидете в Пазарджик. Тези любопитни детайли изскачат от профилите на областите у нас, изготвени за 12-и път от Института за пазарна икономика и публикувани тази седмица. Свикнали сме да виждаме в статистиката, че София и останалата част на страната са две почти различни държави, но картината на България всъщност е много шарена и във всеки сектор на живота се очертават неочаквани лидери.

В съревнованието за летовници например е ясно, че Бургас и Варна са без конкуренция. Бургас е едни гърди пред морската столица с повече легла на глава от населението и повече нощувки. Леглата са 375 на 1000 души при 55 за страната и 144 за Варна. Би следвало да се очаква, че най-голям дял заети в сферата на културата, спорта и развлеченията следва да има именно в туристическите центрове, но всъщност всички те са изпреварени от област Хасково. Тук 2,41% от наетите са в този сектор при 1,44% за Варна, 1,17 за Бургас и 1,42 за София.

Варна губи съревнованието в туризма, но „печели“ второ място по престъпления – 14,5 на 1000 при 11,6 за страната. Разкриваемостта на престъпленията е 39% (при 49% в страната) и е втората най-ниска след тази в столицата. Незавидното първо място по престъпления се пада на Враца с 16,40 на 1000. На трето място е Видин с 14,10 на 1000. С относително най-малко престъпления спрямо населението са Кърджали и Смолян – 5,10. Разликата между първите и последните е почти три пъти.

Изненада има и при броя на студентите на глава от населението. Тук лидер не е София, а… Велико Търново, със 75,5 студенти на 1000 души. Без никакви студенти са Монтана, Пазарджик, Търговище, въпреки че в последните години системата на висшето образование неимоверно се разду. Други като Разград и Силистра успяват да постигнат около двама-трима студенти на 1000 души население, най-вече благодарение на малки филиали на университети.

В демографията нещата са печално познати – Видин е с най-неблагоприятни показатели. Коефициентът на естествен прираст е изключително нисък – минус 21,3‰ – над двойно под средното ниво за страната (–9,7‰). Другите области на дъното са Смолян и Силистра. Знаем, че високите заплати в София привличат хиляди хора, но всъщност лидерът по този показател е далеч от столицата – област Кърджали. Там механичният прираст е 21,6‰ при 7,9 за столицата.

Габрово може би притежава най-неочакваната лидерска позиция – изпреварва столицата и вече е областта с най-много усвоени европейски средства на човек от населението. Тук на всеки жител се падат 4333 лв. по линия на ЕС, докато София, където се изпълнява един от най-скъпите проекти с европейско финансиране – метрото, сумата е 4264 лв. Изненадващо в челната тройка е Благоевград с 4063 лв. на човек. Пазарджик пък е на първо място по ВЕИ – 5,51 kW на човек от населението (при 0,85 kW на човек в страната).

Любопитни са и данните за културния живот в страната. Силистра – иначе областта с най-нисък БВП на човек от населението у нас, е на първо място по посещения на библиотеки, и то с много обиколки пред останалите. В Силистра се падат 4055 посещения на библиотека на 1000 души население при 1059 за София, 1115 за студентския лидер Велико Търново, 1307 за Шумен и 207 за Перник, 211 за Хасково, 194 за Ловеч и т.н. На другия полюс е Монтана – там практически от 8 години няма нито една достатъчно голяма библиотека, за да влезе в статистиката на НСИ. Нула посещения в библиотеки има и в Софийска област.

Най-интензивен музеен туризъм пък има в Габрово – 3340 посещения на музеи на 1000 души население, като София е много далеч от лидерите – въпреки че основната съкровищница от изкуство, археология и история е в столицата, тук посещенията в музеи са 490 на 1000 души население (очаквано за най-големия град в страната). След Габрово по посещения на музеи идва Велико Търново (3340 на 1000).

На фона на обезлюдените ни села е трудно да се повярва, че има област, където по-малко от половината население живее в градовете, но те у нас са даже три – Кърджали (41,8%), Силистра (44,8%) и Разград (47,8%).

Че не се справяме по съвременен начин със сметосъбирането се вижда и с просто око, но някои области изостават драстично от останалите. Пример е Разград – една от областите с много висок обем на генерирания отпадък. Образуваните битови отпадъци са 481 кг на човек годишно (при 445 кг на човек в страната), от които едва 10% се предават за третиране и рециклиране (при 74% в страната). Изненада има и тук – Перник генерира относително повече отпадък от София спрямо населението – 531 кг на човек за 2021 г. (това са последните актуални данни), но пък предава за третиране и рециклиране почти всичко (99,9%).

По гори водещо място заема Смолян с невероятните 70,60%. Над половината територия на областта е покрита с дървета и в Пазарджик (54,3%), Кърджали (54,2%), Благоевград (51,5%), За сравнение в Лудогорието вече не са останали много гори – Разград е с едва 22,4%.