БРАВО: Петър Кънев отсвирен, БНБ ще печата бюлетините за вота

Олигархът от БСП Петър Кънев и неговата печатница „Демакс“ се разминаха с поредната работа – отпечатването на бюлетините за вота на 2 април, предаде репортер на Novinar.bg. По традиция червеният милионер е пръв на тази софра, но този път бе отсвирен.

Хартиените бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 2 април ще са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, ще бъдат отпечатани от печатницата на Българската народна банка, а при необходимост печатницата може да ползва други специализирани печатници.

Самото отпечатване ще е под контрола на Министерството на финансите, ЦИК и районните избирателни комисии.

ЦИК реши как ще се контролира отпечатването на хартиените бюлетини, тяхното съхранение и транспортиране. Незабавно след като приключи проверката на кандидатските листи тяхното съдържание ще се въведе в електронна система, а при установени грешки и несъответствия те ще се отстраняват.

Печатницата ще праща на ЦИК и на РИК по електронен път графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини за одобрение, а съответната РИК ще дава одобрение, като разпечата образеца и положи върху него саморъчни подписите и имената на членовете.

РИК ще одобрява и тиража на хартиените бюлетини в изборния район.

ЦИК ще може по всяко време да проверява обмена на информацията и отпечатването – включително и на място в печатницата. ЦИК може също така да спре печатането при констатирана грешка до отстраняването ѝ.

Печатницата трябва да контролира процеса на отпечатването на всички етапи и да използва технологии и специфични системи за защита на хартиените бюлетини от фалшификация и подправяне.

Унищожаването на технологичния брак ще се прави след проверка.