Браво! Съдът отмени наказанието за неплатена автоглоба

„Не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство или негов дубликат, както и отнето свидетелство не се връща до заплащане изцяло на дължимите глоби.“ Този текст от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) е единодушно отменен от Конституционния съд по дело, образувано по искане на Висшия адвокатски съвет.

Пълният текст на решението на КС още не е публикуван на сайта му. Докладчик по делото е Таня Райковска.

Адвокатурата атакува въпросния текст от ЗДвП с аргумента, че принципът на правовата държава не позволява да бъдат ограничавани основни конституционни права на гражданите, за да се компенсира неспособността на държавата да изпълни задълженията си по принудително събиране на наложените глоби.

Висшият адвокатски съвет твърдеше още, че с оспорената разпоредба се създава опасност от административен произвол и се накърнява правото на собственост, като неоснователно се ограничава възможността за неговото упражняване в пълен обем. Това ограничение е непропорционално на поставената цел – осигуряването на приходи в държавния бюджет. Адвокатурата изтъкваше, че разпоредбата стеснява възможността за упражняване на правото, закрепено в Конституцията, на свободно придвижване в страната и на напускане на нейните предели.

Становище в подкрепа на искането на Висшия адвокатски съвет до КС пратиха омбудсманът Диана Ковачева, Иван Гешев, докато беше главен прокурор, СБА и министърът на правосъдието Атанас Славов.

ДРУГО МНЕНИЕ

Вътрешният министър Калин Стоянов е подписал позиция, че искането на адвокатите не е основателно. Ако не се санкционира нарушителят, или една санкция е неопределена във времето, то какво би възпряло някого да извършва нови нарушения, пита той. И отговаря, че това би довело до разпад на върховенството на закона.

Шофьорската книжка не е просто документ, тя е гарант за сигурността на останалите участници в движението, пише министърът. Никой гражданин не може да черпи права от неправомерното си поведение, продължава той. Стоянов допълва, че атакувана от адвокатите законова норма отговаря на Конституцията и европейските стандарти и осигурява безопасност на движението по пътищата.

Министърът на транспорта Георги Гвоздейков също е пратил позиция, че атакуваният текст косвено осигурява безопасността по пътищата.