БРАВО: Село с 1700 човека отвя София по заплати – 2930 лв.

Най-високата средна брутна месечна заплата в България за 2021 г. е в община Челопеч. Тя е в размер на 2930 лв. Малката община от години има такива добри резултати, като това се дължи на присъствието на златодобивната компания в района.

Какво е особеното в Челопеч?

Общината се състои от едно населено място и има цифром и словом 1776 жители. От тях над 250 са деца и младежи до 18 години срещу около 400 пенсионери. Останалите над хиляда души са в работоспособна възраст. Безработицата е по-ниска от средната за страната и възлиза на под 2%. Престъпност  няма, защото селото е осеяно с камери за видеонаблюдение от поне две години.

На второ място по заплати на общинско ниво идва Козлодуй (2431 лв), заради АЕЦ Козлодуй. Стратегическото за националната сигурност държавно предприятие миналата година приключи с рекордна печалба заради скъпия ток. А на трето място е  община Пирдоп с 2205 лв.

За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели – водещи са общините в Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и в общините с много големи предприятия в енергийния сектор, коментират анализаторите от ИПИ.

Столична община е на 4-та позиция (2144 лв.), а топ 10 в страната се допълва от Раднево (2040 лв.), Гълъбово (1985 лв.), Девня (1947 лв.), Панагюрище (1860 лв.) Елин Пелин (1745 лв.) и Божурище (1717 лв.).

Къде е Пловдив сред 265-те общини в България? Според данните за 2021 г. средната брутна заплата тук е 1405 лева. В топ 20 по заплати влизат обаче общините Марица, Куклен и Брезово.

Успешният модел на трите водещи центъра в страната – София, Пловдив и Варна, стъпва на развитие на услугите в рамките на града – водени от бурния растеж в дигиталната сфера, и силна индустрия в периферията, която се ориентира към по-високата добавена стойност и води до добри заплати, анализират от ИПИ.