Бунт за заплати: Шивачки протестират за дължими близо 600 000 лв.

Те се събраха пред цех в Кърджали, който не работи от юни миналата година

Шивачки от Кърджали протестират за близо 600 000 лв., които им дължи работодател. Частната фирма не функционира от юни миналата година.

Всичките 175 служители са освободени и вече осми месец не могат да си получат забавените възнаграждения. Десетки от тях се събраха днес пред входа на предприятието и искат среща с някого от ръководството, за да разберат кога ще си получат изработените пари – имат да получават между 3 и 6 заплати.

Работниците са се принудили да наемат адвокат, който да защитава интересите им.

„Проблемът е сериозен, ощетените работници са голям брой. Извършени са многократни проверки. В хода на всяка проверка са давани предписания, които имат задължителен характер на изпълнение. В случая са установени неизпълнени предписания“, коментира Катя Филипова, директор на Инспекцията по труда в Кърджали.

Фирмата е собственост на гръцки инвеститор, към момента във фирмата се намира само бившият управител, който разполага с пълномощно, за да представлява компанията пред институциите.

По думите ѝ предстои фирмата да бъде обявена в несъстоятелност и в цеха да влезе синдик, за да могат работниците да си вземат заплатите. Те ще бъдат вписани като кредитори и ще могат да получат до три брутни заплати от гаранционния фонд на Националния осигурителен институт.