Ченгетата отказват да ходят по кръчми и молове с охранявани лица

МВР се опитва да въведе краен срок, в който може да охранява застрашени свидетели или техни близки. За целта за обществено обсъждане е качена промяна в наредба, според която след 30 дни може да се прави преоценка на това колко е застрашен един човек. Дава се и възможност пазенето му да бъде прехвърлено към Бюрото за защита на свидетели към министъра на правосъдието.

По кръчми, магазини и молове

По закон на свидетел по наказателно дело може да бъде назначена охрана с разпореждане на прокурор или съдия. Тя може да важи и за негови близки и роднини, стига да се прецени, че за тях също има риск вследствие на неговите показания.

От години от МВР се оплакват, че тази дейност им коства много усилия. Обикновено с охраната се ангажират няколко служители, за да могат да се въртят на смени, така че да пазят 24/7. Проблемите идват по-скоро от това, че охраняваните често не изпълняват инструкции и не искат да променят начина си на живот.

Неведнъж от полицията са казвали, че им се налага да ходят по кръчми, дискотеки или молове, защото на свидетеля не му се стои само вкъщи. Този аргумент е изтъкнат и в мотивите към промените в наредбата.

„Свободното придвижване на защитените лица и липсата на ограничения в избора им на маршрути на придвижване и адреси на пребиваване усложнява изпълнението на мярката и силно утежнява отговорността на служителите при посещение на свидетеля, например – в оживени търговски обекти, питейни и увеселителни заведения или непроверени адреси“, казва се в тях.

Освен това се подчертава, че охраната по принцип би следвало да е временна. В практиката обаче има случаи, в които мерките се проточват.

„Охраната на тези лица изисква сложна организация при тяхното придвижване, както и ангажира значителен човешки и финансов ресурс в МВР. Осъществяването на тази дейност за продължителни периоди от време затруднява изпълнението на останалите основни дейности на министерството“, посочват от полицията.