ЧУДО: НАП връща пари!

Държавната хазна може да ви върне пари, ако изплащате ипотечен кредит или имате деца под 18-годишна възраст. Има точно 10 причини да получите пари от Националната агенция за приходи. Но за да ги вземете, трябва да отговаряте на определени условия и да подадете годишна данъчна декларация за доходите, съобщава „Труд“.

Данъчната кампания за обявяване на доходите от 2022 г. започва на 10 януари, обявиха от НАП. От тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция.

Данъчна декларация трябва да подадат всички, които имат облагаеми доходи извън работната заплата. Но по желание декларация може да подадат и хора, които работят само на заплата, но искат да ползват някое от 10-те данъчни облекчения, или пък искат да декларират необлагаеми доходи (например от хазарт), за да не се чудят в НАП откъде имат пари за покупка на скъпи имоти или коли.

Ако нямате нужда спешно да подадете данъчната си декларация, най-добре е да изчакате до началото на месец март. От тогава, след подаването на данни от работодатели и платци на доходи, ще бъде пусната и е-услугата за достъп до предварително попълнената декларация за доходите, която се подава с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП.

В нея автоматично ще бъдат вписани данни за получени през 2022 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Хората само трябва да проверят дали данните са верни и да подадат декларацията онлайн. Ако човек има доходи, които не са вписани автоматично, например от наем на имот, който е даден на гражданин, а не на фирма, трябва сам да попълни данните в декларацията.

Онлайн подаването на данъчните декларации с ПИК е най-лесно и най-бързо. Освен това е безплатно, за разлика от изпращането на декларациите по пощата с обратна разписка. Но ако искате да ползвате някое от данъчните облекчения и очаквате НАП да ви върне пари, може да подадете декларацията за доходите си след 10 януари.