ЦИК: Предложихме БАН, а не чужда фирма да разработи софтуера за машинното гласуване, но не срещнахме подкрепа

Централната избирателна комисия (ЦИК) е предложила на Министерския съвет софтуерът за машините за гласуване да бъде разработен от БАН, така че държавата, а не чужда фирма да има контрол над него. Властта е игнорирала предложението на комисията. Това става ясно от доклад на ЦИК от март тази година, публикуван на сайта на комисията. В доклада се правят следните констатации и предложения:

„Софтуерът за машинно гласуване е създаден от „Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. Към момента ЦИК разполага с три модификации на софтуера за гласуване, позволяващи произвеждане на следните видове избори: за народни представители, за общински съветници и за кметове; избори за президент и вицепрезидент на републиката заедно с избори за народни представители.

За да се произведат различни избори от посочените, вкл. комбинация от различни видове избори едновременно, е необходимо модифициране на софтуера. Също така при всяко изменение на Изборния кодекс, свързано с бюлетината за машинно гласуване, е необходимо да се извърши ново модифициране на софтуера.

Практиката показва, че при всяка модификация на софтуера под различна форма се налага участието на представители на „Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В.“, което поставя изборният процес в зависимост от производителя при вземане на технически решения относно софтуера за машинно гласуване.

В случай че законодателят предвижда машинното гласуване да остане начин на гласуване, трябва да бъде изготвен нов софтуер по възлагане от българската държава, който да бъде публично достъпен (open source) и който да позволява да се произвеждат избори от всякакъв вид, както и произволна комбинация от тях.

Тъй като ЦИК намира, че произвеждането на изборите следва да се разглежда като въпрос на национална сигурност, е необходимо в Изборния кодекс да се посочи държавен орган, разполагащ с експертен и административен ресурс, който да е ангажиран с изработването на такъв софтуер и неговото модифициране.

Централната избирателна комисия предложи на Министерския съвет да се възложи на Българската академия на науките (БАН) разработването на софтуер за гласуване, който изцяло да бъде под контрола на държавата, но това предложение не намери необходимата подкрепа“, пише в доклада на ЦИК.