Цял живот плащане: Втора пенсия се взима само една година

Повечето хора, които вече са се пенсионирали и получават и втора пенсия, ще взимат пари от универсален пенсионен фонд само в продължение на година – година и половина. Само около 8 на сто са хората, които имат достатъчно натрупани пари в частния си фонд, за да получават пожизнена втора пенсия. Това става ясно от писмен отговор на служебния министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров на депутатски въпрос.

От месец септември 2021 г. пенсионна възраст започват да достигат първите хора, осигурени в универсален пенсионен фонд, което е задължително за работещите българи, родени след края на 1959 г. С това беше даден стартът на фазата на изплащане на пенсии от тези фондове. Но се оказва, че повечето хора, след над 20 години плащане на вноски в частен фонд, няма да получат пожизнена втора пенсия.

До края на миналата година общо 14 359 души са достигнали пенсионна възраст и са поискали парите си от частните универсални пенсионни фондове, става ясно от отговора на министър Лазар Лазаров. От тях само 1184 души са получили пожизнена пенсия.

Според Кодекса за социално осигуряване, пожизнена втора пенсия може да бъде отпусната само на човек, който има достатъчно натрупани пари, така че да получава поне по 15% от минималната пенсия към момента на пенсионирането до края на живота си. При минимална пенсия от 467 лв. от средата на 2022 г. насам, това означава, че хората, които са се пенсионирали след 1 юли 2022 г., трябва да получават поне по 70 лв. на месец.

Натрупаните пари на осигурените в частен фонд, които вече са сключили договор за изплащане на пенсиите, постъпват или във фондове за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) или във фондове за разсрочени плащания (ФРП). И от тези фондове изплащат пенсиите. Към края на миналата година във фондове за изплащане на пожизнени пенсии са постъпили 17,344 млн. лв.

Като се има предвид, че хората с пожизнени пенсии са само 1184, се оказва че всеки от тях има средно по 14 648 лв. за втора пенсия. Разбира се, конкретната сума, която притежава всеки от тях, варира в много широки граници и зависи от заплатата, върху която е бил осигуряван и колко време са плащани осигурителни вноски. Затова и пожизнените им пенсии са в доста широки граници, но най-често са около 100-250 лв. на месец.

Но преобладаващата част от хората, които вече са се пенсионирали, няма да получават пожизнена втора пенсия, а ще взимат пари от частния си фонд в продължение на година-година и половина, а след това ще трябва да разчитат само на държавната пенсия. 11 678 души ще получат парите си разсрочено, показват данните към края на 2022 г.

Това са над 81% от пенсионерите, които взимат и втора пенсия. Във фондовете за разсрочени плащания са преведени 63,977 млн. лв. Това означава, че всеки осигурен, който разсрочено ще получи парите си, има натрупани средно по 5478 лв. Тези пари например са достатъчни за получаване на пенсия от 304 лв. в продължение на година и половина.

Всеки човек сам решава дали да взима по-големи суми в продължение на по-малко време или по-малки суми, но по-дълго. Според Кодекса са социално осигуряване има само две ограничения – разсрочените пенсии не може да са по-големи от минималната пенсия при отпускането им и да са по-малки от 15% от минималната пенсия. При действащата от средата на миналата година минимална пенсия това означава, че разсрочените пенсии на хората, пенсионирали се след 1 юли 2022 г., може да са между 70 лв. и 467 лв.

Практиката на частните пенсионни фондове показва, че повечето хора предпочитат бързо да получат натрупаните пари за втора пенсия, а не да ги разсрочват много във времето. Причината за това е, че парите им трябват в момента, а освен това се страхуват, че инфлацията ще ги обезцени, ако разсрочат плащанията за 5-6 години. За разлика от държавните пенсии, които ежегодно се увеличават в зависимост от инфлацията и ръста на доходите, вторите пенсии нарастват през годините, само ако фондовете са реализирали добра доходност от управлението на натрупаните пари на осигурените.

Ако натрупаните пари за втора пенсия са по-малки от трикратния размер на минималната пенсия, при пенсионирането си хората трябва да получат парите си накуп. При действащата в момента минимална пенсия това се отнася за хора, които имат натрупани в частните фондове под 1400 лв. Към края на миналата година 1497 души са получили парите си за втора пенсия накуп. На тях са изплатени малко над 1 млн. лв., което означава, че всеки е получил средно по около 1370 лв. Оказва се, че над 10% от хората, които вече са излезли в пенсия, са получили от частния си фонд по-малко от една средна заплата в момента.