Държавата не взела и стотинка от панаира, овладян от Георги Гергов

Министерството на икономиката е отправило „апел“ към община Варна да върне на държавата акциите си в Пловдивския панаир, а не да ги апортира в дружеството „Пълдин туринвест“, което контролира изложбения център. Ведомството, което представлява държавата в изложбения център, не било съгласно със сделката между кмета на Варна Иван Портних от ГЕРБ и бизнесмена Георги Гергов. Нямало обаче механизъм да направи друго освен да апелира

Това става ясно от отговори на ведомството на въпроси на Mediapool какво и дали ще предприеме министерството, след като с помощта на друг кмет – този на Пловдив, отново издигнат от ГЕРБ, почетният консул на Русия Гергов на практика овладя напълно някога държавната фирма „Международен панаир Пловдив“.

Община Пловдив и кметът Здравко Димитров не обжалваха съдебно решение, което позволява прехвърлянето на 29% акции на Варна в дружеството „Пълдин туринвест“, което е и мажоритарен акционер в панаира. Това води до намаляване на публичния дял в панаира на едва 20%.

В отговора си министерството не посочва да планира някакви действия в бъдеще, за да се опита да спре овладяването на панаира от Гергов. Както Mediapool писа, според общинския съветник от „Демократична България“ Веселина Александрова, това трудно би могло да се случи чисто юридически.

Нечут апел

От министерството обясняват, че през декември 2021 г. тогавашният служебен министър на икономиката (Даниела Везиева – б.а.) „е отправил апел към кмета на община Варна и общинския съвет „за изпълнение на взетото решение“ за безвъзмездно прехвърляне от община Варна на държавата чрез министъра на икономиката на 16 314 400 броя безналични акции, представляващи 29% от капитала на акционерното дружество „Международен панаир Пловдив“.

Общинският съвет в града обаче решава да апортира тези акции в дружеството „Пълдин туринвест“, с което се променя и структурата на капитала в панаира.

Държавата остава с едва 20% и на практика няма да има думата при управлението му дори и по важни въпроси като ликвидирането на дружеството. От икономическото министерство припомнят, че са изпратили писмо до областния управител на Варна да атакува в съда това решение. Това се случи, но делото завърши без успех.

Министърът нямал правомощия

От министерството също така обясняват каква е процедурата по връщането на акциите. Тя минава през регистриране на сделките в Централния депозитар. За евентуалното връщане на 29-те на сто от капитала на панаира на държавата инициативата била изцяло на община Варна, която притежава собствеността.

„Министърът на икономиката и индустрията няма правомощия да предприеме каквито и да е действия в тази ситуация“, пише в отговора на министерство.

Държавата не е получавала дивидент от панаира

Накрая от Министерството на икономиката добавят, че държавата „не е получавала дивидент от „Международен панаир Пловдив“.

Всъщност преди няколко месеца при изслушване по казуса в парламента се разбра, че причината за това е уставът на дружеството. Според него то не изготвя финансови отчети всяка година, както изисква законът, а на всеки 10 години. Така дори и за някои години от този период да има положителен финансов резултат, той се компенсира с отрицателния за други и печалба не се отчита. Съответно не се разпределя и дивидент.

По подобен начин „работи“ и дружеството „Пълдин туринвест“, в което досега единствен съакционер на Георги Гергов беше община Пловдив. Местната власт също не е получила и стотинка от съдружието си с бизнесмена. Сега в дружеството влиза и община Варна, за която ще се прилагат същите противоречащи на закона правила за финансови отчети и разпределяне на дивидент.