Дават повече пари на личните асистенти и професионалните приемни семейства

За това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика

Основното възнаграждение на лични асистенти се увеличава на 1306 лв. Заплащането на 1 час труд на личните асистенти се повишава на 7,81 лв.

За това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика на официалната си фейсбук страница.

Повишението е с около 21% спрямо 2023 г. и е заради увеличението на минималната работна заплата, която от началото на годината е 933 лева.

По-високата минимална заплата ще доведе до увеличаване на възнагражденията на служителите в социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет. Възнагражденията на около 7700 работещи по програми и мерки от Националния план за действие по заетостта ще се увеличат на 933 лв.

Месечното възнаграждение на професионално приемно семейство също се повишава. То не може да е по-малко от 1399 лв. за отглеждане на 1 дете, 1492 лв. за отглеждане на 2 деца и 1568 лв. за отглеждане на 3 и повече деца. Ръстът спрямо 2023 г. е с 19,6% и е вследствие от повишаването на минималната заплата, посочват от министерството.

От 1 януари минималната часова работна заплата е 5.58 лв. Новият размер на минималната заплата ще повиши дохода на над 500 000 работещи.