Децата след 22 ч. в заведение само с родител или декларация за придружител

Децата между 14 и 18 години ще могат да остават навън след 22 часа само с родител или с придружител, който има подписана от родителя декларация.

Правителството одобри промени в Наредбата за специализиран закрила на деца на обществени места, с което определи ред за това как се удостоверява придружителят на детето.

Това ще става чрез декларация по образец, ако то не е придружено след 22:00 на обществени места.

Декларацията ще дава родителят.

Въвежда се изискване заведения, кина и театри, и други обекти, които се посещават от деца, да поставят на видно място за клиентите, на входните места, табло с информация за изискванията за придружаване на деца на обществени места, включително за изискването за представяне на декларацията по образец, както и да публикуват тази информация онлайн.

Не следва в обектите да се допускат лица, придружаващи деца след 22,00 часа, без представянето на декларация, съобщава правителственият пресцентър.