Демокрация: ВСС зачеркна пола от анкетите

Участниците в анкета за съдебните услуги вече няма да отговарят на въпрос за пола си. Това реши с мнозинство Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, съобщи „Лекс“.

Темата за пола беше изненадващо вкарана по време на дискусия за проучване, чиято цел е да събере обратна информация от потребите на съдилищата за независимостта на съда. Изследването се провежда в рамките на проект „Независимост, отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, в който членува ВСС.

В тази връзка ЕМСС е изготвил въпросник, който е разпратил до държавите, членуващи в мрежата, като идеята е той да бъде попълнен от адвокати, страни по дела, вещи лица, свидетели, пострадали, граждани и др. Те трябва да кажат какви са впечатленията им при досега им със съда. Проучването трябва да се проведе между 15 март и 15 април и за целта въпросникът ще бъде изпратен до председателите на съдилища, които трябва да го популяризират сред адвокатите и гражданите и да създадат организация за участието им в допитването.

По време на обсъждането представляващият ВСС Боян Магдалинчев се спря на въпроса в анкетата за пола на участниците в нея, като уточни, че са дадени четири опции за отговор: „мъжки“, „женски“, „идентифицирам се по друг начин“ и „предпочитам да не отговарям“. „По въпроса за пола е ясно казано в тълкувателното решение на Върховния касационен съд (ВКС). Има и решение на Конституционния съд“, каза Магдалинчев и предложи да се премахне опцията за отговор „идентифицирам се по друг начин“, като остане само „предпочитам да не отговарям“, който по думите му удовлетворява изцяло въпроса за пола.

Председателя на ВКС Галина Захарова обаче отговори, че все пак тълкувателното решение на ГК на ВКС е за юридическата промяна на пола, а не за това кой как се обявява. Атанаска Дишева направи същото уточнение: „Тълкувателното решение на ВКС дава отговор на въпроса само за юридическата промяна на пола. В позитивното право у нас съществува възможност за фактическа промяна на пола“.

Дишева допълни, че въпросът за пола е запазен във вида, в който е бил предоставен от ЕМСС, но ВСС би могъл да го редактира като премахне опцията „идентифицирам се по друг начин“. „Може да премахнем и целия въпрос, защото информацията, която се цели да се получи от въпросника, няма никакво отношение към пола на лицето“, каза тя. В крайна сметка съдебните кадровици решиха да се премахне целият въпрос за пола.

СМЯНА НА ПОЛА

В същото време състав на Върховния касационен съд се произнесе за първи път по искане за промяна на пола в акта за раждане на транссексуален след постановяване на тълкувателното решение, с което Общото събрание на Гражданската колегия отрече тази възможност. Върховните съдии не допуснаха делото до касация, но дават да се разбере, че и да го нямаше тълкувателното решение, биха постъпили по същия начин.

Транссексуалният сочи, че от ранна детска възраст е започнал да се чувства като жена и да се облича по този начин. Той изтъква, че у него са настъпили и физиологични изменения в резултат от проведено хормонално лечение, поради което околните са започнали да го възприемат като лице от женски пол. Районният и окръжният съд в Добрич отхвърлят молбата му за юридическа промяна на пола. Това става още през 2019 г. . Първите две инстанции изтъкват, че при този молител не са налице и медицинският, и юридическият критерий за промяна на данните за пола, имената и ЕГН в акта за раждане.

Върховните съдии Томов, Драгнев и Николаева заявяват, че след постановяването на тълкувателното решение, те не могат да обосноват допускането на делото до касационно обжалване, защото приетото от Окръжен съд- Добрич, съответства на възприетото от мнозинството в Гражданската колегия на ВКС.