Добра новина: Учениците от 2-и до 4-и клас ще взимат по 300 лева

Децата от втори, трети и четвърти клас също ще получават еднократна помощ в началото на учебната година за посрещане на разходи около училището, решиха окончателно депутатите с промени в закона за семейните помощи за деца, предложени от БСП.

Помощта в момента се отпуска на ученици от първи и от осми клас, като доходите на семейството нямат значение. Самата сума се определя с бюджета за съответната година и в момента е 300 лв.

Решението би следвало да влезе в сила от следващата учебна година, т.е. липсата на бюджет засега не го осуетява, тъй като има време средствата да се заложат.

Изненади при гласуването в пленарната зала нямаше. Депутатите препускат по програмата си, а законите се приемат без никакви дебати. Очаквано, БСП остана сама в искането си работещи родители да получават по десет минимални заплати при раждане на второ и трето дете.

Без проблем мина и законът за социалното подпомагане, с който от 1 юни 2023 г. базата за достъп до помощи и размерът на самите помощи ще се определя не по гарантирания минимален доход, който е невероятно смешната сума от 75 лв. месечно, а според линията на бедността, която догодина ще е 504 лв.

Какви точно ще бъдат помощите обаче ще стане ясно от правилника за прилагане на закона, който е ключовият нормативен акт в случая с диференцираните помощи за всяка категория бедни.