ДОБРА ВЕСТ: НОИ преизчислява 335 932 пенсии

От 1 април Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно пенсиите на общо 335 932 пенсионери, придобили осигурителен стаж след пенсионирането си или след последното преизчисление на пенсиите, съобщиха от института.

Преизчислението ще обхване всички работещи пенсионери, получаващи трудови пенсии – пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

Те трябва да имат придобит осигурителен стаж през предходната 2022 г. и да не са подавали заявление за преизчисляване на пенсията им с придобит след пенсионирането им осигурителен стаж и осигурителен доход до датата на настоящото служебно преизчисляване, уточняват от НОИ.

Служебното преизчисляване на пенсиите започна като извънредна мярка през март 2020 година. заради ковид пандемията.

През 2021 г. извънредната мярка беше трансформирана в постоянно действаща.  В началото на април същата година бяха преизчислени служебно пенсиите на 294 000 работещи пенсионери. През 2022 г. броят им достигна малко над 340 000.

Средният размер на увеличението на пенсиите при последното преизчисление беше 13,20 лв.

Тенденцията българинът да работи след пенсионирането си става все по-отчетлива, каза в интервю за БТА през ноември Светлана Дончева – ръководител на „Център за управление на проекти“ в Българската стопанска камара (БСК).