Докога ще поскъпват имотите у нас?

Стандартът на живот в България се повишава, а заедно с него растат и цените на имотите. В близко бъдеще не се очаква тази тенденция да се обърне, особено с оглед на предстоящото влизане на страната в еврозоната.

Това прогнозираха Георги Шопов, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи, и Емил Цолов, управител на Стемоник Инвест, в рамките на форума „Еврото, българите и бизнеса“.

Докога ще поскъпват имотите в България?

Според Шопов:

„Цената на една стока в пазарната икономика се определя не от нейната себестойност, а от търсенето и предлагането. Крайният клиент не се интересува колко ни е струвало на нас строителството на сградата, а от най-ниската цена, на която може да получи това, което търси“.

Той е на мнение, че жилището, освен актив с устойчиво повишаваща се цена, който носи стойност, е свързано и с качеството на живот. Има и други активи, например златото, чиято цена се покачва във времето, но те не могат да бъдат използвани реално, за разлика от имотите.

„Изискванията на хората към жилищата се повишават, като това се дължи на икономическия растеж, покачването на доходите и натрупването на спестявания“, каза още Шопов.

Според Емил Цолов, търсенето в София е голямо, но няма достатъчно предлагане на качествени имоти. Хубавите проекти се разпродават още с получаването на разрешение за строителство или максимум до акт 14. Той прогнозира:

„България продължава да бъде една от държавите с най-висок процент на притежание на собствено жилище на глава от населението, което не е характерно за повечето европейски държави. Според мен, в бъдеще покупката на жилище ще бъде все по-трудна“.

Експертът цитира статистика, според която в балтийските държави Литва, Латвия и Естония в първите 12 месеца след присъединяването им към еврозоната е отчетен скок в цените на имотите с между 20% и 50%. Той е задвижен от навлизащите чуждестранни компании, които постепенно повишават стандарта на живот в тези страни.

Покупка със собствени спестявания или с ипотечен кредит?

Според Георги Шопов, този въпрос не зависи от предпочитания, а от възможности – хората, които имат достатъчно спестявания, за да си купят жилище, не биха използвали кредит, но останалите нямат подобен избор. Председателят на Управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи каза още:

„Към момента 42% от нашите клиенти ползват банково финансиране, но не защото им е по-изгодно, а защото това е единственият им шанс да придобият собствено жилище, вместо да плащат наем. Допреди две години този дял беше 26%. Тоест, делът на купувачите, използващи ипотечни кредити, се повишава“.

Според Емил Цолов обаче, в условията на висока инфлация покупката на жилище на кредит е по-изгодният избор, защото с течение на времето финансовата тежест на ипотеката се стопява.

Живот под наем или в собствено жилище?

„От финансова гледна точка, елементарната логика подсказва, че е по-добре да изплащаш нещо, което ще стане твое, отколкото да плащаш наем. Това е нормално желание за всяко човешко същество“, коментира Георги Шопов по повод данните, че в повечето развити европейски икономики, като Германия и Франция, делът на собствениците на жилища е по-нисък от този в България.

Подобна теза сподели и Емил Цолов, който смята, че решението зависи от съотношението между цените на наемите и на имотите.

„Ако човек знае, че може да изплати един апартамент за 30 години с вноска от 1000 лева на месец, то той ще предпочете да го купи. Ако обаче цената не е 1000 евро, а 4000 евро на квадрат и ще му трябват не 30, а 60 години, за да го изплати, то той вероятно ще избере да плаща наем“.