Дотам опря: Властта щави гъбари и билкари

Билкарите се оказаха едни от най-засегнатите от предложените от министерството на финансите данъчни промени за догодина. Промените в облагането на този бизнес обхваща цели три закона.

На първо място се предвижда хората, които събират и продават билки, гъби, трюфели, диворастящи семена и плодове, да минат на облагане с патентен данък. Според сега действащото законодателство тези доходи би трябвало да се декларират с годишната данъчна декларация и да се облагат с 10% налог, така както доходите от всяка друга трудова дейност.

С промяна в Закона за местните данъци и такси събирането на билки, гъби, боровинки и др. диворастящи плодове и растения се включва в списъка с дейностите, които се облагат с патентен данък от общините. Посочва се, че размерът на налога може да варира между 240 и 480 лв. годишно.

Според мотивите на законовата промяна целта е изсветляване на този вид дейност. Явно масово събирачите на билки не декларират доходите си от продажбата им. Патентият данък се приема като по-лесен начин малките предприемачи да бъдат облагани – плаща се една фиксирана сума, определена от общината. Изискването е местните физически лица и еднолични търговци да имат обороти под 50 000 лв. годишно.

В мотивите не се посочва какъв може да е икономическият ефект от преминаването към патентен данък, но трябва да се знае, че този налог влиза в бюджетите на общините. Все пак се споменава, че в България има „значителна по обем дейност по събиране на диворастящи лечебни растения, гъби, включително трюфели, плодове и др. Множество лица, най-вече пенсионери, социално слаби и безработни, извършват редовно такава дейност и предават срещу заплащане събраните продукти“.

РЕГИСТЪР

В същото време в Закона за горите се предлага създаване на регистър на лицата, които изкупуват диворастящи лечебни растения, гъби, плодове и др. Вписването в регистъра ще е условие за извършване на тази дейност, а регистърът ще се обслужва от Изпълнителната агенция по горите.

Така ще могат да се идентифицират лицата, които изкупуват съответните продукти, и да се осъществява данъчен контрол върху дейността им. Друга цел на въвеждането на регистрационния режим е „намаляване на нелоялната конкуренция, яснота за произхода на пусканите на пазара продукти и като косвен ефект – повече приходи в държавния бюджет“.

Предлаганият регистрационен режим ще е максимално опростен и няма да води до осезаема административна тежест за лицата, които изкупуват билки, гъби и т.н., се посочва в мотивите. В същото време е предвидена санкция от 1500 до 3000 лв. за лица, които се занимават с тази дейност, без да имат регистрация.

За този бизнес се правят промени и в Закона за корпоративното подоходно облагане. Изкупвачите на билки, гъби и диворастящи плодове ще бъдат освободени от задължението да документират и доказват разходи за изкупуване на продукцията. „Това ще намали финансовата и административната тежест за опериращите в този бранш лица, както и ще се сведат до минимум случаите на спорове в данъчните производства за този вид разходи“, се казва в мотивите.

Очаква се с промените да се формират нови финансови постъпления в общинските бюджети, както и да се повишат постъпленията от корпоративен данък в държавния бюджет, посочва МФ.