Горан Ангелов (вляво) и Иван Иванов подписват безвъзмездното получаване на софтуера за разкриване на пазарни машинации

Дотук се докарахме: Изкуствен интелект ще бори схемите в енергетиката

Софтуерен модел за анализ, базиран на изкуствен интелект, ще помага на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да открива по-бързо и по-ефективно манипулации на енергийния пазар, съобщиха от регулатора в петък.

Продуктът е разработен безвъзмездно от екип на IBM и българския им партньор „Ай Би Ес–България“ с участието на европейската дирекция, отговаряща за прилагането на механизма REMIT за контрол и противодействие на борсовите и пазарни машинации.

Специализираният софтуерен модел започва да анализира енергийния пазар от началото на 2024 г. и КЕВР е първият регулатор в Европейския съюз, който да е разработил сходен, с елементи на изкуствен интелект, аналитичен модел или инструмент за установяване на данни за подозрителни транзакции, които имат характеристики на пазарна манипулация на енергийните пазари.

„Разработеният иновативен софтуерен модел е резултат на последователните усилия на комисията да въвежда нови технологични решения в дейността на регулатора, свързана с анализа и мониторинга на електроенергийния и газовия пазар. С рязкото нарастване на търгуваните количества на енергийната борса, считано от 1 юли 2024 г., моделът ще осигури много по-голяма бързина и ефективност на разследванията за евентуални злоупотреби от страна на пазарни участници“, заяви несменяемият председател на КЕВР Иван Иванов при подписването на споразумението с изпълнителния директор на „Ай Би Ес – България“ Горан Ангелов.

По думите на Иванов Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори в Европа (АСЕР) е оценила изключително високо усилията на КЕВР за разработването на новия технологичен продукт.

На последното заседание на организацията в Париж само три регулатора – на България, Франция и Испания, са били поканени да направят презентации на приключили разследвания на пазарни манипулации, на която са представени и резултатите от разработения от КЕВР софтуерен модел, което е значимо международно признание за комисията, заяви регулаторният шеф.

„През изминалата година и половина екипът на „Ай Би Ес България“ и дирекция REMIT вложиха големи усилия, за да постигнат необходимия резултат. Вярваме, че разработеният софтуерен модел е много добра основа КЕВР да направи значителен скок в дейността си по разследвания на енергийните пазари“, коментира Горан Ангелов.

Софтуерът ще помага на КЕВР, която в момента работи по сигнали за пазарни измами, като следи и анализира реални данни от борсите за търговия на природен газ и електричество. Той е „обучен“ с реални исторически данни, касаещи стандартни договори за доставка на енергийни продукти, за може да открива предварително дефинирана манипулация на пазарите за търговия на едро с енергия (електричество и газ).

Досега КЕВР е наложила три санкции за общо над 3.5 млн. лв. срещу девет търговци на електроенергия.

Приложението на софтуерния модел със своята функционалност премахва текущите ограничения за откриване на нови случаи на манипулиране на пазара и подобрява съществено анализа чрез използването на специализирани аналитични инструменти, посочва се в съобщението на енергийния регулатор. По този начин ще бъде ускорена работата по установяване, доказване, разследване и санкциониране при случаи на пазарни манипулации от страна на участници на енергийния пазар, което ще гарантира неговата прозрачността и интегригритет, допълва се в него.